Miten METSO etenee - ympäristötukikohteet ja luonnonhoitoalueet

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008-2016 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 36 536 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 4 600 hehtaarille ja luonnonhoidon maastosuunnittelua 11 936 hehtaarille. Vähentynyt METSOn Kemera -rahoitus on viime vuosina pienentänyt voimassa olevien ympäristötukisopimusten ja toteutettujen luonnonhoitotöiden määrää.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt vuosina 2008-2016 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä 6 736 hehtaaria suojelualueita 655 metsänomistajan toimeksiannosta.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008-2016.

 

Julkaistu 19.2.2016 klo 15.17, päivitetty 24.2.2017 klo 12.57