Miten METSO etenee valtion mailla

Metsähallituksella on merkittävä rooli METSOn toteutuksessa. Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut toteuttavat METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita monin eri keinoin sekä talousmetsissä että luonnonsuojelualueilla.

Tarkempia tietoja METSO-ohjelman toteutuksesta valtion mailla löytyy Metsähallituksen METSO-sivuilta sekä ohjelman tilannekatsauksista.

METSO suojellut talouskäytössä olleita valtion metsiä

Valtion talouskäytön piirissä olleita metsiä on siirtynyt vuodesta 2008 lähtien METSO-ohjelman perusteella pysyvään suojeluun yli 28 000 hehtaaria. Vuonna 2009 Metsähallituksessa valittiin suojelukohteiksi 13 600 hehtaaria, josta 10 043 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit. Vuonna 2014 määriteltiin 14 784 hehtaaria uusia suojelukohteita, näistä noin 13 000 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit.

Valtion maiden suojelupäätökset perustuvat valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksiin. Samalla Metsähallitus on toiminut edelläkävijänä Zonation-päätösanalyysiohjelmiston käytössä maassamme.

Julkaistu 29.3.2016 klo 13.30, päivitetty 9.4.2018 klo 14.02