Korvauslaskelma ympäristötuesta

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä metsänomistajalla on omistuksessaan 20 hehtaarin metsätila. Sen välittömästi hakattavissa oleva puumäärä on 2 000 m3. Tilalla on erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilaisen puron välitön lähiympäristö. Sen pinta-ala on 1,2 ha. Elinympäristön hakattavissa oleva puumäärä on 250 m3. Laskentaesimerkissä käytetään puutavaran keski-kantohintana 30,70 euroa.

 

Puuston hakkuuarvo 2000x30,70 61 400
Kohteen hakkuuarvo 250x30,70 7 675
Vähäinen haitta, 4 % 61 400x0,04 2 456
Hakkuuarvokorvaus 7 675 - 2 456 5 219
Peruskorvaus (1,2 ha) 2x(10x30,70) 614
Ympäristötuki 10 v. (5 219 + 614)/30x10 1944

 

Ympäristötuki 10 vuodelle yhteensä 1 944 euroa.

Ympäristötuki koostuu peruskorvauksesta, hakkuuarvokorvauksesta ja muusta korvauksesta. Peruskorvaus on kymmenen kertaa laskennallinen keskikantohinta alkavaa hehtaaria kohden.

Hakkuuarvokorvaus on vähäisen haitan ylittävä osa tukikohteen puuston hakkuuarvosta. Muuta korvausta voidaan maksaa mahdollisesta ympäristötukikohteen valmistelusta, elinympäristökohteen hoidon suunnittelusta sekä hoitotöiden toteuttamisesta. Hakkuuarvon määrityksessä käytetään maakuntapohjaista kolmen edellisen kalenterivuoden todellisten keskikantohintojen keskiarvoa. Valtioneuvosto vahvistaa asetuksessa maakunnittaiset keskikantohinnat.

Julkaistu 17.2.2016 klo 11.29, päivitetty 10.3.2016 klo 10.00