Toteutettuja luonnonhoidon kehittämishankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen luonnonhoidon kehittämishankkeen teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin luonnonhoidon kehittämishankkeisiin tällä sivustolla. Hankkeiden tuottamia oppaita ja muita materiaaleja löydät myös metsonpolun Aineistot -sivulta.

Päättyneet luonnonhoidon kehittämishankkeet (suluissa hankkeen vetäjä(t))

 • Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus), vieraile tapio.fi -sivuilla
 • Luontomatkailu ja METSO (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus), tutustu hankkeen tiedotteeseen (biotalous.fi)
 • Askel riistametsään, tutustu hankkeen esittelyyn metsonpolulla (pdf) ja vieraile riista.fi -sivuilla (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus)
 • Luonnonhoidon paikkatietotyökalut -kehittämishanke (Suomen metsäkeskus)
 • Metsävara-Zonation, vieraile tapio.fi -sivuilla (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus)
 • Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot, tutustu hankkeen sivuihin (Suomen ympäristökeskus)
 • Lähteikköjen ja lettojen kunnostamisen monimuotoisuusvaikutukset, tutustu hankeen sivuihin (Suomen ympäristökeskus)
 • Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen, tutustu hankkeen sivuihin (Suomen ympäristökeskus)
 • Talousmetsälehdot monimuotoisiksi, tutustu hankkeen julkaisuun (pdf) ja sivuihin (Suomen metsäkeskus)
 • Tulella tehokkaammin - valtakunnallinen luonnonhoidollisten kulotusten kehittämishanke, tutustu hankkeen sivuihin (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä)
 • Minun METSOni, tutustu hankkeen tuottamaan esitteeseen (pdf) metsänomistajien METSO-kokemuksista (Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi)
 • Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinoina, tutustu hankkeen sivuihin (Suomen ympäristökeskus)
 • Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa 2009–2011, tutustu hankkeen tuottamaan toimintamalliin tapio.fi -sivuilla (Suomen ympäristökeskus)
 • Uuteen toimintakulttuuriin ja luonnonsuojelun kustannustehokkuuteen - säästöpuuryhmien poltto yksityismetsissä, tutustu säästöpuuryhmän poltto -tuotekuvaukseen (UPM Silvesta Oy)
 • Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas, tutustu valmiiseen oppaaseen (Metsähallitus, Luontopalvelut)

Lisätietoa METSO-hankkeista:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.53, päivitetty 22.1.2018 klo 8.51