Toteutettuja tutkimushankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen hankkeen  teema?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin tutkimushankkeisiin tällä sivustolla. Tutkimushankkeissa tuotettuja tieteellisiä artikkeleita löydät myös metsonpolulta.

Päättyneet METSO-tutkimushankkeet

  • Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi (Suomen ympäristökeskus), tutustu hankkeen nettisivuihin (syke.fi) ja tiedotteeseen (27.11.2013 Suomen ympäristökeskus)
  • Energiapuun korjuun vaikutukset lahottaja- ja sienijuurisienten runsauteen ja monimuotoisuuteen 5 ja 10 vuotta korjuun jälkeen (Jyväskylän yliopisto), tutustu hankkeen julkaisuun (sciencedirect.com)
  • Metsien monimuotoisuuden kustannustehokas suojelu aluetasolla (Jyväskylän yliopisto), tutustu hankkeen julkaisuun (sciencedirect.com)
  • Metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen yhteistoimintaverkostoissa (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos), tutustu hankkeen raporttiin (pdf)
  • Oppivat verkostot metsien monimuotoisuuden hoidossa (Tampereen yliopisto)
  • Häiriödynamiikka talousmetsien käsittelyssä (Helsingin yliopisto), tutustu hankkeen raporttiin (pdf)

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) päättyneet hankkeet

  • PUTTE-hankkeet vuosina 2014–2016, tutustu hankkeisiin tarkemmin ymparisto.fi -sivuilla
  • PUTTE-hankkeet vuosina 2012–2014, tutustu hankkeisiin tarkemmin ymparisto.fi -sivuilla
  • PUTTE-hankkeet vuosina 2009–2011, tutustu hankkeisiin tarkemmin ymparisto.fi -sivuilla
  • PUTTE-hankkeet vuosina 2003–2007, hankelistaus ymparisto.fi -sivuilla

Lisätietoa METSO-hankkeista:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.50, päivitetty 22.1.2018 klo 8.50