Toteutettuja yhteistoimintaverkostoja

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen yhteistoimintaverkoston teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin verkostohankkeisiin tällä sivustolla.

Päättyneet yhteistoimintaverkostohankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet)

 • METSO-kätköily: Pilotoida METSO-kätköjen ja muiden luontokätköjen soveltuvuutta luontomatkailun turvaamisessa ja yritystoiminnan edistämisessä. Tutustu verkostoon (metsakeskus.fi) (Suomen metsäkeskus, 2016–2017).
 • Riistametsänhoidon edelläkävijät: Löytää arkiluonnonhoidon yleistymisen esteet ja etsiä niihin ratkaisut, joita testataan käytännössä. Tutustu verkostoon (riista.fi) (Suomen riistakeskus, 2016).
 • Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto - kolme terveysmetsän toimintamallia: Suunnitella ja toteuttaa tervehdyttäviä luontopalveluja. Hankkeessa tuotettiin tietokirjaTutustu verkostoon (luonnontie.fi) (Luonnontie, 2014–2016).
 • METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille: Luoda toimintamalli METSO-kävelyille, joiden avulla lisätään tietoutta metsien monimuotoisuudesta, suojelusta, luonnonhoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista. Tutustu verkostoon (maajakotitalousnaiset.fi) (Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 2014–2015).
 • Varpu - luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen: Lisätä luonnonhoidon talkootoimintaa ja tietoisuutta METSO-ohjelmasta. Tutustu verkostoon (ravakka.fi) (Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka (Leader Ravakka), 2014–2015).
 • Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella: Parantaa puustoisten perinneympäristöjen tilaa ja laatia luonnonlaidunlihalle ekologisesti kestävä kriteeristö (pdf) Suomessa. Tutustu verkostoon (wwf.fi) (WWF Suomi, 2012–2015).
 • Palojatkumo yksityismetsiin: Kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen toimintakulttuurin edistäminen ja tiedon lisääminen mm. esitteen avulla. Tutustu hankkeessa tuotettuun esitteeseen (pdf) (Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi, 2012–2014).
 • "Kun toimeen tartutaan" – kudotaan Hämeeseen luonnonhoitoverkko: Edistää talousmetsien luonnonhoitoa Hämeessä verkostoitumalla, tiedottamalla ja kouluttamalla. Tutustu hankkeen sivuihin (hamk.fi) ja hankkeen esitteeseen Erilainen urakka - luonnonhoidon työtilauksia metsäpalveluyrittäjille (pdf) (metsonpolku.fi) (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2012–2014).
 • Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa: Yhdistää METSO-kohteiden suojelu niitä ympäröivien talousmetsien metsäpeitteisyyttä vaalivaan hoitoon. (Innofor Oy, 2012–2014).
 • Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta: Edistää koulujen ja päiväkotien lähimetsien turvaamista ja monimuotoisuutta sekä tuottaa aiheesta kattava opas. Tutustu aiheeseen ja koulumetsäoppaaseen (sll.fi) (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2012–2013).
 • Riistaa reunoilta: Edistää ja ohjeistaa vaihettumisvyöhykkeiden hoitoa riistan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tutustu hankkeeseen (riista.fi) (Suomen riistakeskus, 2011–2013).
 • Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi: Edistää rupiliskon suojelua ja lajin huomioimista metsätalouden toimissa sekä lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähiluontoon. Lisätietoja hankkeen tiedotteesta (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2010–2013).
 • Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu: Toteuttaa ja kehittää kokonaisvaltaista valuma-aluekohtaista suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla. (Lounais-Suomen ELY-keskus, 2009–2012).
 • Männikkömetsät ja rantojen raidat, Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto: Edistää METSOn toteutusta, parantaa suojelualueiden kytkeytyvyyttä, lisätä tietoa sekä myönteistä asennetta monimuotoisuutta kohtaan ja edistää luontomatkailun toimintaedellytyksiä Keski-Suomessa. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Samarbete i Storskogen: Sibbo storskog utvecklas till ett modellområde för samverkan mellan olika typer av skogsägare samt mellan ekonomiskogsbruk och olika grader av skydd. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Luonnonhoitoa liekillä: Synnyttää edellytykset tulenkäytön pysyvään toimintakulttuuriin, jossa alueen metsänomistajat ja toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. Tutustu hankkeen sivuihin (metsakeskus.fi) (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun: Yhtenäisten lehto- ja monimuotoisuuskokonaisuuksien muodostaminen, tiedon lisääminen ja kohteiden retkeilykäytön edellytysten parantaminen. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana: Luoda yhteinen näkemys ja opas (pdf) kuukkelin turvaamiskeinoista metsätalouden toimenpiteissä. Tutustu teemaan (sll.fi) (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2009–2011).

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liitetiedostot

Julkaistu 6.7.2018 klo 12.39, päivitetty 30.7.2018 klo 13.43