Toteutettuja yhteistoimintaverkostoja

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen yhteistoimintaverkoston teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin verkostohankkeisiin tällä sivustolla.

Päättyneet yhteistoimintaverkostohankkeet

Verkoston nimi

Toteuttaja

Kesto

Riistametsänhoidon edelläkävijät, tutustu verkostoon (riista.fi) Suomen riistakeskus 2016
Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto - kolme terveysmetsän toimintamallia, tutustu verkostoon (luonnontie.fi) Luonnontie 2014-2016

METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille, tutustu verkostoon (maajakotitalousnaiset.fi )

Maa- ja kotitalousnaisten keskus

2014–2015

Varpu - luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen, tutustu verkostoon (ravakka.fi)

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka (Leader Ravakka)

2014–2015

Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella, tutustu verkostoon (wwf.fi)

WWF Suomi

2012–2015

Palojatkumo yksityismetsiin, tutustu hankkeessa tuotettuun esitteeseen (pdf)

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

2012–2014

Kun toimeen tartutaan" - kudotaan Hämeeseen luonnonhoitoverkko, tutustu hankkeen sivuihin (hamk.fi)

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

2012–2014

 Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa

Innofor Oy

2012–2014

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta, tutustu aiheeseen sll.fi -sivuilla

Suomen luonnonsuojeluliitto

2012–2013

Riistaa reunoilta, tutustu hankkeeseen riista.fi -sivuilla

Suomen riistakeskus

2011–2013

Ilmastonmuutos metsässä - rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi, tutustu hankkeeseen metsamaailma.fi -sivuilla

 Pohjois-Karjalan Ely-keskus

2010–2013

Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu

 Lounais-Suomen Ely-keskus

2009–2012

Männikkömetsät ja rantojen raidat, Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto

Suomen metsäkeskus

2009–2012

Samarbete i Storskogen

Suomen metsäkeskus

2009–2012

Luonnonhoitoa liekillä, tutustu hankkeen sivuihin (metsakeskus.fi)

Suomen metsäkeskus

2009–2012

Tahkolta Kinahmin lehtoihin - lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun

Suomen metsäkeskus

2009–2012

Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana, tutustu teemaan sll.fi -sivuilla

Suomen luonnonsuojeluliitto

2009–2011

 

 

 

 

Lisätietoa METSO-hankkeista:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liitetiedostot

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.56, päivitetty 22.1.2018 klo 8.52