Pressmeddelanden

RSS

Kanahaukan poikasia. Sormenpääkuva. Kuva Jani Suua.jpg

Geocaching, viltvänlig skogsvård och rovfåglar – fem nya projekt tas in i METSO-programmet

26.2.2016
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har till METSO-programmet, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, valt fem nya samarbetsnätverksprojekt. I nätverksprojekten genomförs lokala försök där man prövar nya sätt att trygga värdefulla naturobjekt, utvecklar den hållbara användningen av objekten och informerar nya aktörer om METSO-programmet och om skogsnaturens biologiska mångfald.