Ersättningskalkyl över miljöstödet

I detta fiktiva exempel äger skogsägaren en skogsfastighet på 20 hektar. Dess omedelbart avverkningsbara virkesmängd är 2 000 m3. I fastigheten finns en särskilt viktig livsmiljö, ett område som omger en bäck i naturligt tillstånd. Områdets areal är 1,2 ha. Den avverkningsbara virkesmängden i livsmiljön är 250 m3. I kalkylexemplet används 30,70 euro som virkets medelrotpris.

 

Trädbeståndets avverkningsvärde 2000x30,70 61 400
Objektets avverkningsvärde 250x30,70 7 675
Ringa skada, 4 % 61 400x0,04 2 456
Ersättning för avverkningsvärde 7 675 - 2 456 5 219
Grundersättning (1,2 ha ) 2x(10x30,70) 614
Miljöstöd 10 år (5 219 + 614)/30x10 1944

 

Miljöstödet för 10 år är sammanlagt 1 944 euro.

Miljöstödet består av grundersättning, ersättning för avverkningsvärdet och annan ersättning. Grundersättningen är tio gånger det kalkylmässiga medelrotpriset per begynnande hektar.

Ersättningen för avverkningsvärdet är den del stödobjektets trädbestånd som överskrider ringa skada. Annan ersättning kan betalas bland annat för eventuella arbeten för beredning av miljöstödsobjektet, för planeringen av vården av livsmiljöobjektet samt för utförandet av vårdåtgärder. Vid fastställandet av avverkningsvärdet används ett landskapsbaserat medelvärde för de faktiska medelrotpriserna under tre föregående kalenderår. Statsrådet fastställer de landskapsvisa medelrotpriserna med förordning.

Publicerad 10.3.2016 kl. 10.04, uppdaterad 10.3.2016 kl. 10.04