METSO-logor och dokumentmallar

Logon kan användas fritt för all kommunikation inom ramen för METSO.

Vänligen sänd en kopia av kommunikationsprodukterna där logon har använts till kommunikationsexpert Ulla Ahonen i miljöministeriet (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) eller till informatör Virpi Komulainen i jord- och skogsbruksministeriet (fornam.efternamn@mmm.fi).

METSO-logor och grafiska instruktioner i miljöförvaltningens bildbank:

METSO Power Point:

Publicerad 16.2.2016 kl. 16.03, uppdaterad 20.1.2017 kl. 9.59