Ajankohtaista

Uutiset ja tapahtumat RSS

Asiantuntijoiden näkemyksiä lehtometsien hoidosta ja suojelusta

7.11.2019
Suomen lajien uhanalaisuusraportin mukaan 45 % uhanalaista metsälajeista esiintyy lehdoissa, joten lehtojen merkitys lajiston suojelussa on pinta-alaosuuteensa nähden erittäin suuri. Valtakunnallinen METSO-hanke Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla kokosi yhteen asiantuntijoiden näkemyksiä lehtojen hoitoon ja suojeluun liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Metsänomistajien tarinat RSS

METSO tarjosi mahdollisuuden arvokkaan metsän suojeluun

3.6.2019
Metsänomistaja Satu Pyörälä Joroisista on tehnyt kaksi METSO-suojelusopimusta, joiden myötä lapsuudesta asti tärkeät alueet säilyvät tulevaisuudessakin. Metsät ovat tärkeitä koko perheelle, siellä seurataan luonnon elämää, marjastetaan, sienestetään ja käydään myös jänismetsällä.

Tiedotteet RSS

Seminaari METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen tuloksista

18.10.2019
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö järjestävät yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa maanantaina 21.10.2019 seminaarin, jossa esitellään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa tukevan tutkimuksen tuoreita tuloksia ja keskustellaan metsien monimuotoisuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Esiteltävät tutkimukset liittyvät muun muassa erilaisten hakkuutapojen ja metsän luontaista kehitystä mukailevan metsänhoidon luontovaikutuksiin.

Julkaistu 25.1.2016 klo 15.38, päivitetty 25.1.2016 klo 15.38