Haukanpesät metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoon pesinnän turvaamiseksi

Uutinen 15.5.2019 klo 8.49

Metsissä pesivät haukat ovat jatkuvasti vähentyneet. Niiden pesiä menetetään hakkuissa, jos pesäpaikkaa ei tunneta. Siksi haukanpesien sijainnit on nyt jaettu metsänomistajille Metsään.fi-palvelussa Suomen metsäkeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen yhteistyönä. Tiedon jakamisen toivotaan parantavan haukkojen tilannetta ja johtavan pesäpaikkojen säästämiseen.

Kanahaukan pesä
Kanahaukan pesä Tohmajärvellä huomioitiin metsänkäsittelyssä ja rajattiin hakkuualueen ulkopuolelle. © Heidi Björklund

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan haukat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Hiirihaukka, mehiläishaukka ja kanahaukka pesivät varttuneissa metsissä. Metsätaloustoimet ovat niille usein epäedullisia, sillä pesämetsiä hakataan ja metsänhoitotoimet pesimäaikana häiritsevät pesintää. Usein häiriö on tahatonta ja johtuu siitä, että pesä ei ole ollut tiedossa.

Luomuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistiedotteessa kerrotaan, miten tiedonpuutteen ongelmaan haluttiin yhdessä löytää ratkaisu. Asiaan tartuttiin Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohanke.

Yhteistyön tuloksena haukkojen pesäpaikat on julkaistu huhtikuussa 2019 Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Metsään.fi on metsänomistajille ja metsäalan toimijoille tarkoitettu palvelu, jossa metsänomistaja näkee maittensa metsävaratiedot. Metsäalan toimijat näkevät niiden metsätilojen tiedot, joihin heillä on metsänomistajilta suostumus.

Lajien suojelussa tieto on tärkeää niin metsänomistajille kuin toimijoille. Haukanpesien julkaisemisen halutaankin edistävän luottamusta eri intressiryhmien välillä sekä ehkäisevän tiedon puutteesta johtuvia tahattomia häiriöitä metsähaukkojen pesinnälle. ”Kokemuksen mukaan metsänomistajat suhtautuvat yleensä myönteisesti haukan pesäpaikan säästämiseen”, kertoo Luomuksen tutkimuskoordinaattori Heidi Björklund.

Toiveissa on, että tulevat pesäseurantatulokset kertovat tiedon avoimemman jakamisen positiivisista vaikutuksista.

Lisätietoa haukanpesätiedoista Suomen metsäkeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yhteistiedotteesta.

Ohje pesäpaikkojen säästämiseen löytyy sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen sivuilta että Suomen metsäkeskuksen sivuilta:

Lisätietoa METSO-petolintuhankkeesta (luomus.fi)


  • Tulosta sivu