Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä sopivat merkittävistä suojelualueista Paltamoon ja Puolangalle

Uutinen 4.6.2021 klo 12.05
Teerivaaran louhikkoista mäntymetsää.
Teerivaaran lajistollisesti arvokasta vanhan metsän aluetta. © Teppo Helo

Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä ovat sopineet merkittävistä yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Paltamon Teerivaara-Niittysuon ja Puolangan Taapurin alueille. Alueiden yhteispinta-ala on 146 hehtaaria.

Taappuri
Lähteistä kuusikkokorpea Taapurissa. © Marja Manninen

Kainuun ELY-keskuksen Marja Manninen kiittää maanomistajaa suojelumyönteisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä: Kainuun luonnonsuojelualueverkosto sai merkittävän täydennyksen lajistollisesti huomattavan laajan Teerivaara-Niittysuon ja monimuotoisen Taapurin alueen suojelun myötä.

Maanomistajan edustaja Antti Ahokas toteaa luonnon monimuotoisuuden suojelun kuuluvan kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Teerivaaran ja Taapurin metsä- ja suoalueet ovat tulleet rahaston tietoon paikallisten asiantuntijoiden ja luontoharrastajien ansiosta. Nyt alueet saadaan Kainuun ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön rahoituksen mahdollistamina pysyvästi rikastuttamaan Kainuun luontoa.

Paltamon Teerivaara-Niittysuon 113 hehtaarin luonnonsuojelualue sisältää Teerivaaran vanhan metsän alueen sekä luonnontilaisen Niittysuon. Alueen keloutuneilla männyillä esiintyvässä lajistossa on paljon uhanalaisia lajeja ja keskiravinteisen suon lajisto on merkittävä. Puolangan Taapurin 33 hehtaarin perustettu yksityinen luonnonsuojelualue on metsiltään monimuotoinen aluekokonaisuus, jossa vanhan lahopuustoisen metsän lisäksi on mm. korpia, useita lähteitä, lehtoalueita sekä luonnontilainen puronotko.

Yksityisten luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksissä säädetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet alueilla. Näillä suojelualueilla sallitaan mm. marjojen ja sienien poimiminen, metsästys metsästyslain mukaisesti maanomistajan luvalla sekä alueella olevien teiden käyttö.

Vapaaehtoiseen metsiensuojeluun rahoitusta Pohjois-Suomessa

Näiden alueiden suojelun mahdollisti METSO-ohjelman lisäksi Pohjois-Suomen metsien vapaaehtoiseen suojeluun myönnetty lisämääräraha. Lisämääräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Kainuun ELY-keskus kannustaa suojelusta kiinnostuneita maanomistajia ottamaan yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen. Suojelualueiden valintaperusteina käytetään METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintakriteereitä.

Kainuun ELY-keskuksen tiedote 4.6.2021 (ely-keskus.fi)

Taapuri, Taapuri
Taapurissa on myrskytuhon johdosta syntynyttä luonnonmonimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. © Marja Manninen

  • Tulosta sivu