Keskikantohintojen korotus nostaa ympäristötukikorvauksia

Uutinen 1.11.2019 klo 11.46

Ympäristötuen laskennassa käytettävät keskikantohinnat nousevat marraskuun alussa. Keskikantohintojen korotus parantaa maanomistajien saamaa ympäristötukikorvausta metsän määräaikaisesta suojelusta. Yksityismetsien ympäristötukikorvauksiin ja luonnonhoitohankkeisiin on ensi vuodelle luvassa kahden miljoonan euron lisäys.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta tulee voimaan 1.11.2019. Marraskuun alusta lähtien keskikantohinnat nousevat kaikissa maakunnissa Kainuuta lukuun ottamatta.

Korotuksen suuruus vaihtelee alueittain, ja korotus on suurin Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Valtakunnallisesti korotus on keskimäärin 1,70 euroa/m³. Keskikantohintojen korotus voi nostaa maanomistajille maksettavaa ympäristötukikorvausta lähes 7 prosenttia nykytasosta.

Metsäkeskuksen verkkosivuilla on ympäristötuen laskentataulukko, jonka avulla voi laskea korvauksen määrää.

Ympäristötukihakemusten valmisteluun tarvitaan lisää metsäalan toimijoita

Ensi vuonna yksityismetsien ympäristötukikorvauksiin ja luonnonhoitoon on luvassa Kemera-varoja yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua ympäristötukihakemusten valmistelussa. Valmistelutyössä tulee tunnistaa tukikelpoiset kohteet, arvioida kohteiden puuston määrä ja kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laatia korvauslaskelma ja ympäristötukihakemus.

Ympäristötukihakemuksen valmistelusta voi hakea korvausta, jolla voi kattaa työstä aiheutuneita kustannuksia. Metsäkeskus järjestää toimijoille ensi vuonna valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia sekä tarjoaa materiaalia ympäristötukihakemusten valmistelun tueksi.

Lue lisää: Suomen metsäkeskuksen toimijatiedote 1.11.2019

 

Rehevä korpi
© Kimmo Syrjänen

  • Tulosta sivu