Kunnat ja seurakunnat ovat aktiivisia metsiensuojelussa

Uutinen 27.9.2019 klo 10.11
METSO-kohde Inkoon Bjursissa.
Retkeilijöitä METSO-ohjelmassa suojellulla Bjursin alueella, jonka Vantaan kaupunki myi valtiolle luonnonsuojeluun. © Kimmo Syrjänen
Kunnat ja seurakunnat ovat ilahduttavassa määrin toteuttaneet METSO-ohjelman tavoitteita: vuosina 2008–2018 on suojeltu yhteensä 4 660 hehtaaria kuntien ja seurakuntien omistamia metsäalueita. Pinta-alasta kuntien kohteita on 3 330 hehtaaria ja seurakuntien kohteita 1 330 hehtaaria. Suurin osa kohteista on suojeltu yksityisinä suojelualueina, mutta lukuisia kohteita on myös myyty valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Tiedot on koottu ELY-keskuksista ja julkaistu METSO-ohjelman viimeisimmässä tilannekatsauksessa.
Kunnat ja seurakunnat tarjoavat kohteitaan METSO-ohjelmaan edelleen: alkuvuonna 2019 kuntien ja seurakuntien tarjoamia kohteita oli ELY-keskuksissa vireillä yhteensä noin tuhat hehtaaria. Kunnille ja seurakunnille on maksettu suojelukorvauksia METSO-ohjelman puitteissa yhteensä yli 16 miljoonaa euroa. Kunnat ovat suojelleet kohteita jonkin verran myös ilman korvauksia.

Kuntien METSO-kohteiden keskikoko on hieman yli 30 hehtaaria, mikä on noin kolme kertaa suurempi kuin yksityisten maanomistajien METSO-kohteiden keskikoko. Myös seurakuntien kohteet ovat usein keskimääräistä METSO-kohdetta laajempia. Pinta-alaltaan laajat suojelukohteet ovat usein kunnan asukkaille tärkeitä virkistyskäytössä olevia alueita, jotka houkuttelevat matkailijoitakin. METSOn avulla ne säilyvät virkistyskäytössä jatkossakin.

”Kuntien ja seurakuntien kohteet ovat arvokas lisä METSO-ohjelman suojelualueisiin. Näistä kohteista monet ovat paikallisesti tunnettuja ja on hienoa saada ne mukaan ohjelmaan,” sanoo ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä. ”Kunnissa ja seurakunnissa tunnetaan yleensä hyvin omien metsien luonnoltaan arvokkaat kohteet, ja kannustankin olemaan yhteydessä ELY-keskukseen suojeluvaihtoehdon ja korvausten selvittämiseksi.”

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kuntien ja seurakuntien suojelutavoite on 7 000 hehtaaria METSO-ohjelman aikana eli vuoteen 2025 mennessä. METSO-ohjelma onkin edelleen hyvä keino kunnille ja seurakunnille vahvistaa luontoarvoiltaan arvokkaiden paikallisten kohteiden suojelua ja osallistua omalla panoksellaan luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen.

 

Lisätietoa kuntien ja seurakuntien osallistumisesta METSO-ohjelmaan:

Kuntien ja seurakuntien METSO, mm. keinot ja maksettavat korvaukset (metsonpolku.fi)

METSO-ohjelman tilannekatsaus 2018 (pdf)


  • Tulosta sivu