Metsien luontoarvot puhuttavat metsänomistajia

Uutinen 22.11.2019 klo 9.00
MetsäAreenaPorissa2019
Koppelo ry:n järjestämä seminaari keräsi yli 40 kuulijaa ympäri Satakuntaa. © Jaana Mälkki

Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry. järjesti Porissa 29.10.2019 MetsäAreena-seminaarin, jossa puitiin metsien luontoarvojen säilyttämisen nykytilaa. Tilaisuus oli osa METSO-ohjelmaan kuuluvaa ja ympäristöministeriön rahoittamaa Metsänomistajien Luontoverkosto -yhteistoimintaverkostohanketta.

Raimo Hakila Koppelo ry:stä kertoi, että monet metsänomistajat haluavat käyttää metsiään, mutta samalla säilyttää metsiensä luontoarvoja enemmän kuin laki ja sertifiointi edellyttävät. Metsänomistajien luontoverkosto -hankkeessa on selvitetty tällaisten metsänomistajien pyynnöstä heidän metsiensä luontoarvoja yli 5 300 hehtaarin alueelta.

– Tiedot jäävät vain metsänomistajalle, ja hän päättää mitä tiedolla tekee. Tällä tavoin metsänomistajan suojelumyönteisyys kasvaa, arvioi Hakila. Tieto luontoarvoista saattaa johtaa hakkuista pidättäytymiseen, vapaaehtoiseen suojeluun METSO-ohjelman kautta tai hakkuun toteuttamiseen luontoarvoja vaalien.

Markus Nissinen MTK:sta kertoi kesällä julkisuuteen tulleista FSC-sertifiointiin liittyvistä korkean suojeluarvon HCV-alueista. Ne ovat yli 50 hehtaarin suuruisia alueita, joilla eri tietolähteitä yhdistelemällä arvioidaan olevan hyviä luontoarvoja. Niitä löytyy varsin rajatulla määrällä metsänomistajia. Jos suunniteltu hakkuu on puun ostajille toimitetuilla kartoilla, kohde tarkistetaan. Jos luontoarvoja ei löydy, hakkuu voidaan toteuttaa normaalisti. Jos taas luontoarvoja löytyy, vaihtoehtoina on yleensä jatkuvan kasvatuksen hakkuu tai metsien suojelu METSO-ohjelman kautta.

– Muuttuuko metsänomistajien myönteinen suhtautumiseen lahopuun lisäämiseen, jos uhkana on päätyminen osaksi HCV-aluetta ja puun myynnin vaikeutuminen, kyseenalaisti Nissinen

– Kartoissa on paljon epätarkkuutta. Vain 5 prosenttia tarkastetuista alueista on osoittautunut oikeasti suojelun arvoisiksi. Onneksi uudet kartat ovat tulossa lähiaikoina, kommentoi Matti Ylänne UPM:sta.

Markku Haukioja Koppelo ry:stä kertoi, että ilmastokysymyksissä hiilinielujen rinnalla pitää muistaa myös maaperän hiilivarastot, joita on kymmenkertainen määrä puuston hiilivarastoon verrattuna. 80 prosenttia maaperän hiilestä on soiden turpeessa. Maaperän hiilivarastoa on vaikea lisätä, mutta tärkeää on säilyttää se. Parhaiten tämä onnistuu soiden suojelulla ja ennallistamisella sekä käyttämällä metsän uudistamisessa mahdollisimman varovaista muokkausta.

Teksti: Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus

 

Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry.

Tavoitteena on edesauttaa vapaaehtoisuuteen perustuvien metsiensuojelukeinojen vakiintumista pysyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää monitavoitteista metsänkäyttöä, jossa puuntuotannollisten arvojen lisäksi korostuvat luonto-, maisema- ja virkistysarvot.

Liity verkostoomme: www.koppelory.fi

 


  • Tulosta sivu