OsuMa-hanke osallistaa metsänomistajia luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun

Uutinen 1.9.2021 klo 9.58

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hanke (OsuMa) on osallistavaan suunnitteluun perustuva maa- ja metsätalousministeriön rahoittama METSO-yhteistoimintaverkostohanke (2020–2022). Hankkeella pyritään yhteistyössä alueen metsänomistajien ja muiden käyttäjien, kuten vapaa-ajanasukkaiden, metsästysseurojen ja luontoharrastajien kanssa edistämään talousmetsien luonnonhoitoa ja vesiensuojelua alueellisesti. Hanketta vetää Suomen metsäkeskus.

Osallistamiseen käytetään yksityismetsätaloudessa uutta menettelyä, jossa sähköisellä karttakyselyllä kerätään alueen metsänomistajilta ehdotuksia luonnonhoidon toimenpiteiksi. Maanomistajat voivat ehdottaa itselleen tärkeille kohteille luonnonhoitotoimenpiteitä, suojelualueiden perustamista tai, että ne muutoin huomioitaisiin metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä. Myös alueen muilta käyttäjiltä pyritään saamaan ehdotuksia luonnonhoidon kohteiksi.

Pilottialueet alueellisen luonnonhoidon mallin testaamiseen

Alueellista suunnittelua on nyt pilotoitu jo kahdella alueella, Mäntyharjun Hietaniemessä ja Kuhmoisten Kukasjärven alueella. Täällä maanomistajille lähetettiin kesällä sähköinen karttakysely, johon vastaamalla he pystyivät osallistumaan suunnitteluun ja merkitsemään omia kohteitaan karttakyselyssä mobiililaitteella tai tietokoneella.

Kuvankaappaus karttakyselyn mobiiliversiosta puhelimen näytöltä.
Kuvankaappaus karttakyselyn mobiiliversiosta puhelimen näytöltä.

Karttakyselyn pohjalta maastotarkistuksia

 

Kysely sai uteliaan ja pääasiassa positiivisen vastaanoton. Etenkin, kun korostettiin toimenpiteiden perustuvan vapaaehtoisuuteen. Tavoitteenahan oli monipuolisesti edistää alueella talousmetsien luonnonhoitoa, METSO-ohjelmaa sekä vesiensuojelua. Ja kerätä näihin vinkkejä paikallisilta, aluetta tuntevilta ihmisiltä. Vastausprosentti jäi ehkä hieman alhaiseksi, koska toimintamalli oli uusi. Mutta muutamia todella hyviä ehdotuksia tuli. Etenkin Kuhmoisissa paikallinen kalastusosakaskunta oli hyvin aktiivinen ja heidän edustajansa kanssa kierrettiin päivä potentiaalisia vesiensuojelukohteita.

Oja, jossa voimakas virtaus.
Kalastusosakaskunnan kanssa kierroksella esiin tullut voimakasvirtaamainen oja, johon vesiensuojelurakenteista neuvoteltiin maanomistajien kanssa. © Tiina Lintuharju

Maastoon myös paikkatietoaineistojen perusteella

Maanomistajan kanssa maastossa laskeutusaltaan paikkaa merkitsemässä.
Maanomistajan kanssa maastossa laskeutusaltaan paikkaa merkitsemässä. © Tiina Lintuharju

Maastokohteita kierrettiin perustuen myös eri paikkatietoaineistoihin, kuten Zonation-ohjelmistolla tuotettu monimuotoisuudelle arvokkaiden metsien aineisto sekä vesiensuojelussa tärkeät uoma-analyysi ja RUSLE- eroosiomallinnusaineisto. Ja maanomistajia lähestyttiin tämänkin perusteella mahdollisista kunnostuskohteista. Yksi kohde oli ojauoman vanha laskeutusaltaan paikka, joka nyt luonnonhoitohankkeella sovittiin tyhjennettävän ja laajennettavan.

 

 

 

Luontohelmi!

Kyselyyn tuli myös eräs yhteydenotto, jossa maanomistaja toivoi luonnonhoitotoimia ojitetun suoalueen palauttamiseksi luonnontilaan. Maastokäyntien lopputulemana sovittiin ennallistamista lähdettävän toteuttamaan luonnonhoitohankkeena. Lisäksi koko tilaa tarjotaan pysyvään suojeluun METSO-ohjeman kautta ja vanhan pihapiirin niittyjen, joita maanomistajat ovat aktiivisesti hoitaneet, hoitotyöhön haetaan tukea Helmi-ohjelman kautta. Eli syntyi aika hienoa kokonaisratkaisu.

Avosuota ja metsänreunaa.
 
Vanhan talon pihapiiriä ja niittyä.
 
Vanhaa metsää
Kuvia tilalta, jossa lähdetään toteuttamaan luonnonhoitotöitä sekä pysyvä suojelu. © Kuvat: Tiina Lintuharju

Kohteita luonnonhoitohankehakuun ja kolmas pilottialue Asikkalaan

Syksyllä maanomistajien kanssa sovittujen luonnonhoitotoimien toteutukseen etsitään Metsäkeskuksen hankehaussa toteuttajaa. Lisäksi toimintamallia testataan saatujen kokemuksien perusteella vielä kolmannella pilotointialueella Asikkalan Vedentausta-Kalkkinen alueella. OsuMa-hanke päättyy näillä näkymin syksyyn 2022.

OsuMa-hankkeen nettisivut

 

Teksti: Tiina Lintuharju, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus

 


  • Tulosta sivu