Hallituksen budjettiriihi: METSO-ohjelmalle 10 miljoonaa euroa lisärahoitusta

Uutinen 1.9.2017 klo 15.42

Hallitus päätti esittää budjettiriihessään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle METSOlle 10 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2018, mistä ympäristöministeriön osuus on 8 miljoonaa euroa.

"Tämä on merkittävä panos metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Alan tutkijat esittivät tapaamisessamme viime viikolla lisärahaa METSO-ohjelmalle. Olen todella tyytyväinen, että pystyimme vastaamaan toiveeseen nopeasti", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen iloitsee.

Budjettiriihen päätökset vahvistetaan valtioneuvoston istunnossa 19.9., minkä jälkeen budjettiesitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

Metsien monimuotoisuusohjelman METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. 

Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin METSO on maamme tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Suojelun tavoitteena on ympäristöministeriön hallinnonalalla 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tavoitellaan samassa ajassa 82 000 hehtaarin suojelua kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden kautta. Molemmista tavoitteista on toteutunut noin 50–60 %.

Jotta ohjelma saataisiin valmiiksi tasaisella vuositoteutuksella vuoteen 2025 mennessä, tulisi molemmilla hallinnonaloilla suojella vuosittain noin 3 000–4 000 hehtaaria uusia alueita.


  • Tulosta sivu