METSO-hankkeet kohentavat myös talousmetsien luonnonarvoja

Uutinen 20.3.2014 klo 12.00

Yksityiset metsänomistajat voivat turvata metsien monimuotoisuutta METSO-ohjelman avulla. Myös talousmetsissä voidaan toteuttaa luonnonhoitoa eli täyssuojelu ei ole ainut vaihtoehto.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoitusta kolmelle uudelle luonnonhoidon kehittämishankkeelle ja yhdelle jatkohankkeelle. Hankkeet kestävät kahdesta kolmeen vuotta ja niissä keskitytään muun muassa riistaan, talousmetsien luonnonhoitoon ja luontomatkailuun.  

Kanalintuja ja hyvinvointipolkuja

Askel riistametsään -hankkeessa kohennetaan riistaeläinten elinympäristöjä. Keinona on muun muassa ojitettujen, vähäpuustoisten soiden kunnostaminen. Hanketta koordinoi Suomen Riistakeskus ja pääyhteistyökumppanina on Suomen metsäkeskus.

- Meillä on tiedossa useita maanomistajia, joita tällainen vapaaehtoinen toiminta kiinnostaa. Etenkin riekko ja muut soiden reunamilla viihtyvät metsäkanalinnut motivoivat metsästäviä maanomistajia mukaan luonnonhoitoon, hanketta suunnitellut Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Toinen uusista hankkeista edistää luontomatkailua

 Tavoitteena on laatia METSOn periaatteiden mukainen konsepti hyvinvointipolulle sekä metsäluonnonhoidon suositus matkailuyrittäjille ja kyläyhteisöille. Idean takana on Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

- Hankkeessa yritetään saada METSOsta yksi laatukriteeri talousmetsissä toteutettavalle luontomatkailulle, Matila summaa.

Lisää neuvontaa metsänomistajille

Kolmas uusi hanke hakee kasvua ja vaikuttavuutta METSO-ohjelman luonnonhoitoon sekä tukee alueellista suunnittelua. Hankkeessa muun muassa lisätään luonnonhoidon parissa työskentelevien osaamista sekä jaetaan metsänomistajille tietoa luonnonhoidosta.

- Tavoitteena on järjestää jokaiseen maakuntaan luonnonhoidon tutustumiskohteita, joilla metsänomistajat voivat saada neuvontaa ja tietoa luonnonhoidon keinoista ja rahoitusmahdollisuuksista, kuvailevat hanketta koordinoivat Lauri Saaristo Tapiosta ja Matti Seppälä Suomen metsäkeskuksesta.

Lisäksi rahoitusta sai jatkohanke, jossa kehitetään paikkatietotyökaluja tukemaan Suomen metsäkeskuksen toteuttamaa luonnonhoidon suunnittelua. Tavoitteena on muun muassa toteuttaa väline luonnonhoidon maastosuunnitteluun. Hanketta koordinoi Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta.

Valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita rahoitetaan yhteensä noin 450 000 eurolla vuonna 2014. Lisäksi paikkatietotyökalujen kehittämishankkeeseen osoitettiin noin 250 000 euroa Suomen metsäkeskuksen tulosohjauksesta.

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 6722 751

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 040 7210 687


  • Tulosta sivu