METSO-ohjelmalle lisää rahoitusta hallituksen kehysriihestä

Uutinen 28.4.2017 klo 16.00

Valtioneuvosto päätti 28.4. julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021. Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua vahvistetaan lisäämällä 5 miljoonan euron vuosittainen panostus Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn toimeenpanoon.

Tästä 3 miljoonaa kohdistuu ympäristöministeriön hallinnonalalle ja 2 miljoonaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.  Lisärahoitusta kohdennetaan etenkin eteläiseen Suomeen, jossa tarve metsiensuojelulle on maan pohjois- ja itäosia suurempaa. Kaikkiaan kehyskaudella luonnonsuojelualueiden hankintaan ja korvauksiin kohdennetaan 21,6 miljoonaa vuodessa.

Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin METSO on maamme tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Valtioneuvoston vuonna 2014 hyväksymän periaatepäätöksen mukaan suojelun tavoitteena on ympäristöministeriön hallinnonalalla 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tavoitellaan samassa ajassa 82 000 hehtaarin suojelua kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden kautta. Molemmista tavoitteista on toteutunut noin 50–60 %.

Jotta ohjelma saataisiin valmiiksi tasaisella vuositoteutuksella vuoteen 2025 mennessä, tulisi molemmilla hallinnonaloilla suojella vuosittain noin 3 000–4 000 hehtaaria uusia alueita.

”Olen ilahtunut, että hallituksessa oltiin yhtä mieltä metsiensuojelun merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin luonnossa liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnille. Sovittu lisärahoitus turvaa METSO-ohjelman jatkumisen ja matkan kohti vuoden 2025 suojelutavoitetta”, luonnonsuojeluasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50240, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029516 2190, etunimi.sukunimi@mmm.fi


  • Tulosta sivu