Ministeri Tiilikainen: Metso-ohjelma jatkuu tavoitteesta tinkimättä – toteutusta tehostettava

Uutinen 7.10.2015 klo 12.00
Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat:

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) tavoitteesta ei tingitä,  maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi tänään ohjelman vuosiseminaarissa Helsingissä. Tiilikaisen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että ohjelman rahoitusta lisätään vuoden 2019 jälkeen.

Metso-ohjelman rahoitus pienenee tulevina vuosina merkittävästi. Tänä vuonna ympäristöministeriön Metso-rahoitus vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen oli vajaa 38 miljoonaa euroa. Ensi vuonna käytettävissä on noin 20 miljoonaa ja vuoteen 2019 mennessä 8 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus on kuluvana vuonna 6 miljoonaa euroa ja pienenee vuosiksi 2016-2019 kolmeen miljoonaan vuodessa.

Ministeri Tiilikaisen mukaan ensisijaisesti on varmistettava, että vielä rahoituspäätöksiä odottavat suojelukohteet pystytään toteuttamaan alun perin sovitun mukaisesti. Myös ohjelman kohdentamista alueellisesti on arvioitava entistä tarkemmin ja toteutuksen painopistettä suunnattava nykyistä enemmän Etelä-Suomeen.

Maanomistajille on kerrottava selkeästi, minkälaiset kohteet kelpaavat jatkossa METSO-suojeluun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tulevat ensi vuoden alkupuolella ohjeistamaan maanomistajia siitä, miten kohteiden valintaperusteita sovelletaan määrärahojen niukentuessa. Suomen metsäkeskus on jo päivittänyt ohjeen ympäristötukikohteiden valintakriteereistä toimihenkilöilleen sekä niille metsäalan toimijoille, jotka valmistelevat ympäristötukisopimuksia.  Myös luonnonhoitohankkeiden valinnan osalta tullaan metsäkeskuksessa soveltamaan jatkossa hyvin tiukkaa priorisointia.

METSO-ohjelman kokeiluhankkeet jatkuvat edelleen. Tämän vuoden lopussa avataan hankehaku 3-5 uudelle yhteistoimintaverkostohankkeelle. Niiden tavoitteena on sovittaa yhteen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien muut käyttömuodot yhteistyössä metsänomistajien, metsä- ja ympäristöviranomaisten sekä muiden METSOn sidosryhmien kanssa. Uudessa haussa etsitään erityisesti hankkeita, jotka edistävät luontoarvojen kestävään hyödyntämiseen liittyvää biotaloutta sekä kehittävät paikallistasolla uudenlaisia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamistapoja tai kokonaisvaltaista metsäluonnonhoitoa.

Vuosina 2008-2014 on suojeltu luonnonsuojelulailla yhteensä noin 54 400 hehtaaria. Ympäristötukisopimuksia on puolestaan toteutettu 32 656 hehtaaria, luonnonhoidon suunnittelua 11 485 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä 3 952 hehtaaria.

METSO-ohjelman lisäksi Kansallisessa metsästrategiassa on tarkoitus vuoden 2016 alusta kehittää talousmetsien luonnonhoitoa niin, että monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden huomioon ottaminen olisi osa jokapäiväistä metsänhoitoa. Hankkeessa luodaan myös valmiuksia ja uusia kannusteita talousmetsien luonnonhoitomenetelmien nykyistä laajemmalle käyttöönotolle. Osana hanketta laaditaan metsäkulttuuriohjelma.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö: Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, p. 0295 250 144, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

  • Tulosta sivu