Kiinnostaako kulotus? Suomen metsäkeskus etsii sopivia luonnonhoidon kohteita

Uutinen 11.2.2019 klo 15.18

Nykyisessä Kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (Kemerassa) monimuotoisuutta edistävät kulotushankkeet kuuluvat luonnonhoitohankkeisiin ja ne toteutetaan hankehakumenettelyn kautta. Luonnonhoitohankkeet toteuttavat myös METSO-ohjelman tavoitteita, koska niillä luodaan metsiin palo- ja kulolajeille elinympäristöjä.

Metsäkeskuksen toimihenkilöt etsivät sopivia kulotuskohteita yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa. Kulotuskohteiksi sopivat päätehakatut vähintään kahden hehtaarin tuoreen tai kuivahkon kankaan metsäkuviot. Sammutusvettä on oltava saatavilla kohtuuetäisyydeltä. Hankkeilta edellytetään hakkuualalle jätettävän säästöpuuryhmän/ryhmien polttamista kulotuksen yhteydessä, jolloin saadaan syntymään palanutta ja hiiltynyttä maa- ja pystypuustoa.

Metsäkeskuksen tavoitteena on lisätä kulotuksia. Kulotuksen avulla on mahdollista edistää monimuotoisuutta puuntuotannollisin tavoittein hoidettavilla metsäkuvioilla. Sekä tänä että ensi vuonna tavoitteena on saada vähintään kymmenen kulotushanketta eri puolille Suomea. Tämän vuoden poltettavat kohteet on jo löydetty, mutta kesää 2020 ajatellen etsitään uusia kulotuskohteita.

Kulotuksesta kiinnostuneet metsänomistajat voivat olla yhteydessä Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntijoihin.

 

Lisätietoa:

Yhteystiedot ja lisätietoa kulotushankkeista Suomen metsäkeskuksen sivuilla

Luonnonhoitohankkeet METSO-ohjelman toteutuksessa

Säästöpuuryhmän poltto
© Kimmo Syrjänen

  • Tulosta sivu