Koulumetsäoppaan avulla lapset luontoon oppimaan

Uutinen 28.8.2014 klo 9.00
Koulumetsässä. Turengissa.
Koulumetsässä. Turengissa. © Virpi Sahi.

Koulumetsäopas on julkaistu. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Opas sopii mainiosti opettajille, kasvattajille tai kuntien viranomaisille.

- Tavoitteenamme on saada lapset ja nuoret yhä useammin ulos lähiluontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan. Haluamme myös turvata koulujen ja päiväkotien lähimetsiä tätä tarkoitusta varten kautta maan, kertoo oppaan laatinut MMM Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Koulumetsäopas pohjautuu METSO-yhteistoimintaverkoston hankkeeseen:  Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta, joka toteutettiin vuosina 2012-2013.

Käsikirjamaisen oppaan laatimiseksi Luonnonsuojeluliitto jalkautui kouluihin ja päiväkoteihin ympäri Suomea sekä teki yhteistyötä kolmen kaupungin kanssa. Näiden parhaiden kokemusten pohjalta. Koulumetsäoppaaseen koottiin esimerkkejä ja tehtäviä.

Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Kuntien viranomaisille tarjotaan suosituksia koulumetsäalueiden turvaamiseen ja hoitoon. Opasta edeltänyt selvitys paljasti, että koulun tai päiväkodin lähimetsän omistaa Suomessa tavallisimmin kunta tai kaupunki.

- Koulu- ja päiväkotimetsiä tarvitaan, sillä luonnosta erkaantuminen kaventaa lasten ja nuorten maailmaa. Koulujen ja päiväkotien rooli luontosuhteen luomisessa on tärkeä. Koulumetsien säilymiseen on kiinnitettävä huomiota varsinkin tiivistyvissä taajamissa. Rakennettu puisto tai harvennettu puistometsä ei korvaa alkuperäistä metsäluontoa, Virpi Sahi muistuttaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman METSO-yhteistoimintaverkostohankkeen yhteistyökumppaneina olivat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Koulumetsäoppaan toteutusta tuki myös Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.
 


  • Tulosta sivu