Kulotus sujui kuin Strömsössä!

Uutinen 17.6.2019 klo 12.45
Luonnonhoidollinen kulotus Pirkanmaalla.
© Jyri Pääkkönen

20.05.2019 Lempäälässä oli aistittavissa alkavan grillikesän tunnelmaa, kun Pirkanmaalaisen yksityisen metsänomistajan mailla toteutettiin noin kolmen hehtaarin kokoinen luonnonhoidollinen kulotus.

Aktiivisen ja monitavoitteisen metsänomistaja Leena Ruohtulan metsikkö valikoitui kulotuskohteeksi usean tarjolla olleen metsikön joukosta, koska se täytti kaikki luonnonhoitohankkeena toteutettavan kulotuksen kriteerit. Valintaa tuki myös se, että alueen läheisyydestä löytyy noin neljä vuotta sitten palanut 60 hehtaarin metsäpaloalue. Nyt kulotettu alue luo palojatkumoa ja tarjoaa uuden elinalueen jo alueella esiintyvälle palolajistolle.

Kulotus onnistui täysin suunnitelmien mukaisesti. Kulotuksen johtajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja ja kulotuksen asiantuntija Henrik Lindberg. Kulotukseen osallistui noin 20 hengen innokas ryhmä Metsäkeskuksen ja Evon oppilaitoksen henkilökuntaa. Kulotus oli hyvin vaikuttava kokemus etenkin ensimmäistä kertaa kulotuksessa mukana olleille. Hyvä suunnittelu ja turvallisuuden huomioiminen kaikissa työvaiheissa luo hyvän pohjan onnistuneelle kulotukselle.

Metsänomistaja Leena Ruohtula on ollut erittäin tyytyväinen kulotukseen. Hän on käynyt useaan otteeseen ihailemassa kulotettua alaa ja miettinyt millaiseksi kulotusalue kehittyy tulevaisuudessa. Erityisesti hän odottaa huhtakurjenpolven, maitohorsman sekä muiden palolajien ilmaantumista. Kulotusala on tarkoitus uudistaa pääosin rauduskoivulle, koska alueella esiintyy runsaasti juurikääpää.

Kulotuskohde sekä lähellä sijaitseva metsäpaloalue kartalla

 

Teksti ja kuvat: Jyri Pääkkönen, Suomen metsäkeskus

Kohde ennen luonnonhoidollista kulotusta.
© Jyri Pääkkönen
Luonnonhoidollinen kulotus käynnissä.
© Jyri Pääkkönen

 

Luonnonhoidollinen kulotus onnistui hyvin.
© Jyri Pääkkönen
Luonnonhoidollinen kulotus onnistui hyvin.
© Jyri Pääkkönen

 


  • Tulosta sivu