Luonnonhoidon alueellinen suunnittelu etenee METSOn yhteistoimintaverkostoissa

Uutinen 23.6.2022 klo 15.33
Puronvartta ja maapuita Hyyppäränharjun alueella.
Monimuotoista joenvarsimetsääHyyppäränharjun Natura-alueella. © Kaisu Aapala

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman vuosittaisen seurantaraportin mukaan METSO-yhteistoimintaverkostot ovat Koronapandemiasta huolimatta onnistuneet tavoitteissaan osallistaa maanomistajia ja muita toimijoita luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellaan arvokkaita luontokohteita maanomistajille vapaaehtoisin keinoin. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan monipuolisesti tietoa ja kehitetään käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edistämiseksi metsissä. Yhteistoimintaverkostot on yksi METSO-ohjelman toimenpiteistä. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoissa sovitetaan yhteen metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä. Verkostot perustuvat metsänomistajien, METSO-ohjelman eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Luonnonhoidon alueellista suunnittelua yhteistyössä hankealueiden maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa

Vuonna 2021 oli käynnissä kaksi yhteistoimintaverkostohanketta, joissa kehitetään aluetason luonnonhoidon suunnittelua: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto sekä Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa.

Hankkeet ovat kahden toimintavuotensa aikana lisänneet toiminta-alueillaan paikallista yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa. Muotoutumassa on kaksi näkökulmiltaan ja painotuksiltaan hieman erilaista toimintamallia, jotka tukevat luonnonhoidon alueellista suunnittelua kohdealueillaan.

Molempien hankkeiden vahvuutena on toimiva alueellinen yhteistyöverkosto ja aktiivinen viestintä. Haasteita on tuonut erityisesti Koronapandemia, jonka vuoksi lähitapaamisia maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa on ollut vaikea järjestää.

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa

Suomen metsäkeskuksen vetämän OsuMa-hankkeen tavoitteena on tuottaa alueellinen luonnonhoidon suunnittelumalli, jossa hyödynnetään kattavasti olemassa olevaa paikkatietoa ja otetaan huomioon metsänomistajien tavoitteet ja paikallistuntemus.

Hankkeen verkkosivut: Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla - OsuMa

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

Valonian vetämän Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkoston tavoitteena on tehdä Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma sekä kehittää vuorovaikutteinen toimintamalli luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun.

Hankkeen verkkosivut: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

 

Linkki seurantaraporttiin METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2021 (pdf)

 

Lisätietoja:

OsuMa -hanke

projektipäällikkö Tiina Lintuharju, Metsäkeskus, p. 050 464 8908, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

vesiasiantuntija Janne Tolonen, Valonia, p. 050 518 7755, etunimi.sukunimi@valonia.fi

ympäristöasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä, Valonia, p. 040 552 2369, etunimi.sukunimi@valonia.fi

METSO-hankkeet

vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

tutkija Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 067, etunimi.sukunimi@syke.fi


  • Tulosta sivu