METSO ja Zonation - konkreettista apua

Uutinen 9.9.2014 klo 9.00
Zonation metsässä.
Zonation meni metsään. © Marja Nousiainen

Jos olet kiinnostunut paikkatiedosta ja ekologisten päätöksenteon menetelmien hyödyntämisestä sekä METSOsta ja molempien tulevaisuudesta, tule kuulemaan uusinta tietoa aiheista MetZo-seminaariin 30.10.2014 Tiedekeskus Heurekaan.

- METSO tarjosi Zonation-ohjelmalle hyvän kehitysalustan, koska Zonationilla voitiin ryhtyä ratkomaan METSOssa eteen tulleita ongelmia. Vuodesta 2010 alkaneen yhteistyön hedelmiä on nyt konkreettisesti esittelyssä, kertoo tutkija Joona Lehtomäki, joka tarjoaa seminaarissa käytännön näkökulmia Zonationin hyödyntämiseen:

- Zonation tarjoaa arvokasta tukea METSOn päätöksiin esimerkiksi osoittamalla laajempia, suojeluarvoltaan korkeampia metsäkokonaisuuksia. Tiedon avulla voidaan METSOn mahdollisuuksia tarjota myös maanomistajille, jotka eivät välttämättä olisi METSOsta muuten kuulleet. Kohteiden sopivuus tarkastetaan jatkossakin paikan päällä, kertoo Joona Lehtomäki.

Zonation tarjoaa työkalun metsäammattilaisille Suomen metsäkeskuksissa ja ELY-keskuksissa, kun he keskustelevat maanomistajan kanssa hänen metsäkohteensa sopivuudesta METSO-ohjelmaan.

Lehtomäki toteaa, että laajemmassa näkökulmassa ekologisen päätösanalyysin suunnittelu ja toteuttaminen on paljon muutakin kuin Zonation-analyysi. Jokaisessa analyysissa on mukana kosolti asiantuntijatyötä, aineistojen keräämistä ja muokkaamista sekä tulosten tulkintaa.

Lehtomäki iloitsee, että kiinnostus Zonationin käyttöön on ollut melko runsasta monissa hankkeissa.
Kuten aina, käytännön rajoitteet ratkaisevat:

- Käytännön vaatimukset ja rajoitteet kuten käytettävissä oleva aineisto, aika ja raha vaikuttavat keskeisesti siihen kannattaako Zonation-analyysiin ryhtyä.

Seminaarissa hän aikoo avata mm. tyypillisen analyysiprojektin kulkua esimerkkien avulla sekä arvioida mahdollisia hyötyjä ja kustannuksia.

Metsänomistajien mielestä on hienoa, että Zonation tunnistaa jo suojellut METSO-kohteet, Zonation herättää ihmetystä ja innostusta metsänomistajien parissa

METSO-luonnonhoidon kehittämishankkeessa Kasvua ja vaikuttavuutta METSO-luonnonhoitoon pilotoidaan Zonationin hyödyntämistä yksityismetsänomistajien tilasuunnittelussa. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion luonnonvara-asiantuntija Saara Lilja-Rothsten kertoo seminaarissa alustavia tuloksia metsänomistajien ajatuksista.

- Hankkeen keskiössä on kysymys: Mitä uutta talousmetsien monimuotoisuusarvojen havainnollistaminen kartalla antaa yksityismetsänomistajalle oman metsäalueensa suunnitteluun?

Ensimmäiset kokemukset metsänomistajien ajatuksista ovat olleet täynnä ihmetystä, sillä he ovat mm. kyselleet:
- Mistä tiedoista monimuotoisuuden kannalta arvokas kohde koostuu?

Positiivista palautettakin on jo saatu:

- Hienosti Zonation osaa nostaa jo suojellut ympäristötukikohteet esille.

MetZo-hankkeeseen liittyvä väitöskirja

Tutkija Joona Lehtomäki väittelee Helsingin yliopiston biotieteiden laitokselta seminaarin jälkeisenä päivänä 31.10.2014. Väitöskirjatyössään Lehtomäki tarkastelee, kuinka Zonationin kaltaista työkalua voidaan soveltaa Suomen metsien suojelusuunnittelussa. Työ on paljastanut muun muassa miten tärkeää on osallistaa eri sidosryhmät suunnitteluprosessiin, ja kuinka metsäsuunnittelussa käytetyt metsävara-aineistot soveltuvat myös suojelukohteiden paikantamiseen. Lisäksi suunnittelun mittakaavan tulisi vastata tavanomaisten metsäsuunnittelun mittakaavaa.

Zonation lyhyesti

Zonation-ohjelman toiminta perustuu paikkatietoaineistoihin, joita luonnosta jatkuvasti kerätään. Ohjelma käy läpi aineistot ekologisten kriteerien mukaan tarkkuudella, joka ei perinteisesti ole ollut mahdollista. METSOssa Zonation antaa suojelutarjousten käsittelijöille ja METSO luonnonhoitoa suunnitteleville lisätietoa kohteiden luontoarvoista ja auttaa näin valitsemaan METSOon parhaiten soveltuvat kohteet. METSOn lisäksi Zonationin avulla on tunnistettu esimerkiksi arvokkaita perinnemaisemia Varsinais-Suomessa sekä metso-linnulle sopivia soidinmaisemia eteläisessä Suomessa.
 


  • Tulosta sivu