Metsänomistajat tarvitsevat neuvontaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä

Uutinen 3.7.2018 klo 11.07
Kangasmetsä
© Jorma Knuutinen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Yhä useampi metsänomistaja toivoo metsistään samanaikaisesti monia hyötyjä, mutta metsäneuvonta ei vielä vastaa toiveeseen riittävästi, selviää Metso-tutkimushankkeen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen aineisto on kerätty metsänomistajille tehdyllä kyselyllä.

Tutkimuksen mukaan metsänomistajat arvostavat monipuolisia metsänhoitomenetelmiä. Suuri osa metsänomistajista haluaa yhdistää metsissään puuntuotannon luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja erilaisiin virkistyskäytön tavoitteisiin.

Tutkimuksessa ilmeni, että metsänomistajat kaipaavat metsäneuvonnalta erityisesti lisää tietoa metsien monimuotoisuudelle arvokkaista elinympäristöistä ja luontokohteista. Talousmetsien luonnonhoidon ottaminen metsätalouden läpileikkaavaksi toimintatavaksi voisi auttaa metsänomistajia, jotka tavoittelevat puuntuotannon lisäksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä, hoitamaan metsiään aktiivisemmin.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Sari Pynnönen, Helsingin yliopisto, sari.pynnonen@helsinki.fi


  • Tulosta sivu