Metsien monimuotoisuusohjelma METSO uudisti luonnontieteelliset valintaperusteet – tunnista paremmin arvokkaat metsäympäristöt

Uutinen 25.4.2016 klo 13.26
METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg
METSO-metsää. © Ilkka Meriluoto

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO on julkaissut uudet luonnontieteelliset valintaperusteet vuosiksi 2016-2025. Valintaperusteet on suunnattu niille metsä- ja ympäristöammattilaisille, jotka valitsevat metsänomistajien tarjoamia kohteita pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun tai avustavat metsänomistajaa kohteiden tarjoamisessa. Valintaperusteiden täyttyminen metsässä ei velvoita maanomistajaa tai viranomaista alueen suojeluun.

Luonnontieteellisissä valintaperusteissa esitellään ne monimuotoisuudelle arvokkaat metsäympäristöt, joita METSO-ohjelma turvaa. Mukana on kymmenen monimuotoisuuden kannalta keskeistä elinympäristöä, joille on laadittu laatuluokitus. Laatua kuvaavat muun muassa tietyt puuston rakennepiirteet, kuten lahopuuston määrä. Elinympäristöjen lisäksi ohjelman kohteiksi voidaan valita uhanalaisten ja taantuneiden metsälajien esiintymiä, ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella tiettyjä runsaspuustoisia metsätuhokohteita ja sijainniltaan hyviä luonnonhoidolla kunnostettavia kohteita. Myös virkistyskäyttö ja matkailu voidaan ottaa valinnassa huomioon. Valintaperusteiden avulla ohjelmaa toteutetaan ekologisesti ja taloudellisesti tehokkaasti.

Uudistuksessa on pyritty selkeyttämään valintaperusteita ohjelman toteuttajilta saadun palautteen perusteella. Lisäksi uudistettuja valintaperusteita voidaan hyödyntää vapaaehtoisessa soiden suojelussa.

”Valintaperusteiden avulla METSO-ohjelmaa voidaan kohdentaa ekologisesti arvokkaimmille alueille”, kertoo projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta. Hän johti kriteerien uudistamisesta vastanneen laajan asiantuntijatyöryhmän työtä.

”Valintaperusteita sinällään ei ole haluttu tiukentaa, mutta koska METSO-ohjelman rahoitusta on leikattu, niitä joudutaan lähivuosina soveltamaan kaikkein laadukkaimpia kohteita painottaen. Vapaaehtoinen suojelu kuitenkin jatkuu, eikä suojelutavoitteista aiota tinkiä. METSOn toteutuksen jatkuminen on tärkeää myös suomalaisen biotalouden ekologisen kestävyyden kannalta”, Kimmo Syrjänen sanoo.  

Metsänomistajien suosion saavuttaneen, vapaaehtoisuuteen perustuvan METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman avulla pyritään sovittamaan yhteen metsien talouskäyttöä ja suojelua. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö koordinoivat ohjelmaa yhteistyössä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 666, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu