Onko metsässäsi mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuva kohde?

Uutinen 2.5.2019 klo 9.41
METSO-kohde_Granvik
Metsää METSO-kohteella Etelä-Suomessa. © Kimmo Syrjänen

Miten metsänomistaja saa tietoa metsänsä suojeluarvosta? Yksi keino löytyy Metsään.fi-palvelusta. Sieltä voi helposti tarkistaa onko omassa metsässä merkintää mahdollisesta soveltumisesta METSO-ohjelmaan.

Erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella jokaiselle metsikölle Suomessa on laskettu metsien monimuotoisuutta kuvaava arvo Helsingin yliopistolla kehitetyllä Zonation-ohjelmistolla. Erityisesti laskennalla on haettu kohteita, joissa on lahopuustoa, vanhoja järeitä puita ja arvokasta lajistoa, ja joiden metsänkäsittelystä on kulunut pitkä aika. Alueen laajuus ja kytkeytyneisyys muihin luontoarvoiltaan merkittäviin metsiköihin on lisännyt kohteen arvoa laskennoissa.

Metsään.fi-palvelussa ”Mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuva kohde” -merkintä on annettu kohteille, joiden Zonation-ohjelmistolla laskettu monimuotoisuutta kuvaava arvo on laskentahetkellä ollut Suomen parhaimmistoa.

”Metsänomistajalle se kertoo, että vapaaehtoinen suojelu voi olla mahdollista ja tarkemman selvityksen yhteydessä hän saa tietoa suojelun keinoista, korvauksesta sekä tilan kaikista suojeluun soveltuvista kohteista”, neuvoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. ”Kaikki eivät vielä tunne METSO-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ja merkintä voi herättää metsänomistajan kiinnostuksen suojelua kohtaan.”

Merkintä ei vielä takaa kohteen soveltuvan METSO-ohjelmaan. ”Paikkatietoon perustuvassa laskennassa merkinnän on voinut saada esimerkiksi järeäpuustoinen metsikkö, josta lahopuustoa on kuitenkin korjattu pois,” kertoo suunnittelija Ninni Mikkonen, joka on vastannut Zonation-laskennoista Suomen ympäristökeskuksessa. ”Toisaalta kannattaa huomioida, että paikkatietolaskennoilla ei ole mahdollista löytää kaikkia luonnoltaan arvokkaita kohteita. Jos omassa metsässä on paljon lahopuuta, vanhoja puita ja lehtipuustoa, suojelusta kiinnostuneen metsänomistajan kannattaa aina kysyä asiantuntijan arviota metsästään.” Suomen metsäkeskuksen ja ELY-keskusten METSO-asiantuntijat käyvät tarkistamassa tarjottujen kohteiden soveltuvuuden ohjelmaan myös maastossa.

Tutustu esitteeseen Metsään.fi-palvelun mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuvista kohteista.

Metsään.fi-palvelu on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton asiointipalvelu. Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Metsään.fi-palvelun kautta kaikki metsänomistajat pääsevät tarkastelemaan oman metsätilansa tietoja.

Lisätietoa

  • Luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, p. 029 432 4750, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
  • Suunnittelija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 890, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoa METSO-ohjelmasta ja METSO-asiantuntijoiden yhteystiedot

METSO-logo
 

 


  • Tulosta sivu