PUTTE once again – Puutteellisesti tunnettujen lajien tutkimusohjelman viimeiset hankkeet esittäytyvät

Uutinen 12.12.2018 klo 16.38
PUTTE Lenninsiipi 2018
 

METSO-ohjelman sateenvarjon alle kuulunut Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (PUTTE) päättyi virallisesti vuonna 2016. Ympäristöministeriön rahoittama tutkimusohjelma paransi tietojamme maamme lajistosta ja tuotti paljon arvokasta tutkimustietoa. Viimeisimmän rahoituskauden tutkimushankkeiden tuloksia esitellään tuoreessa Lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä.

Lenninsiiven erikoisnumerossa kerrotaan muun muassa sienien inventointi- ja keruumenetelmien kehittämisestä, kansainvälisestä yhteistyöstä Suomen kätköpistiäislajiston selvittämiseksi sekä uhanalaisen perhoslajin harjusinisiiven siirtoistutuksista maassamme. Verkkolehdessä esitellään myös uusia tutkimustuloksia METSO-kohteiden ekologisesta laadusta ja lajistosta.

Lajisuojelun verkkolehti Lenninsiipi marraskuu 2018

PUTTE-ohjelmassa rahoitettiin neljäntoista vuoden aikana yhteensä 68 hanketta. Ohjelman rahoituksella tuotettuihin tuloksiin pohjaavia tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja muita kirjallisia tuotoksia on tähän mennessä julkaistu yli 500 kappaletta. Erityisessä asemassa tutkimusohjelmassa ovat olleet lajien määritysoppaat, minkä toivotaan elvyttävän ja lisäävän lajiharrastusta laajemminkin. PUTTE-ohjelman puitteissa on valmistunut vajaa parikymmentä määritysopasta mm. jäkälistä, sienistä, limasienistä, hämähäkeistä ja sarvijääristä. Lajiharrastus ja -tutkimus parantavat tietojamme lajien esiintymisestä. Hyvät esiintymistiedot ovat edellytys esimerkiksi sille, että uhanalaisten lajien esiintymät voidaan ottaa huomioon metsien hoidossa.

Monista maassamme esiintyvistä lajeista tiedetään niin vähän, että niiden uhanalaisuutta ei pystytä arvioida. PUTTE-hankkeiden tuottaman tiedon ansiosta uhanalaisuusarvioinneissa on voitu käsitellä aiempaan verrattuna tuhansia lajeja enemmän. Seuraava lajien uhanalaisuusarviointi eli ns. Punainen kirja julkaistaan vuonna 2019. PUTTE-hankkeissa on löydetty Suomelle uusia lajeja yli 1 900 ja näistä tieteellekin täysin uusia lajeja oli peräti yli 500. PUTTE-tutkimusohjelman vaikuttavuus tieteen edistämisessä onkin ollut myös kansainvälisesti merkittävä.

Lisätietoa PUTTE-hankkeista

PUTTE-hankkeiden tuottamia julkaisuja

Lisätietoa uhanalaisista lajeista ja uhanalaisuusarvioinneista

Parikkalan Pitkäsaarta inventoimassa
Kohteen inventointia Parikkalan Pitkäsaaressa. Tämä oli Luonnonvarakeskuksen METSO-kohteiden laatua ja lajistoa selvittävässä tutkimuksessa lajistoltaan yksi parhaista Suomessa inventoiduista METSO-kohteista. Kohteelta löytyivät mm. lattatylppö (Hololepta plana), mäihäkaarnakuoriainen (Xyleborus cryptographus) ja isokelokärsäkäs (Platyrhinus resinosus) sekä harjaskääpä (Funalia trogii) ja karvaorvakka (Punctularia strigosozonata). Lisää Luken tutkimuksesta tuoreimmassa lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä. © Reijo Penttilä

  • Tulosta sivu