Paikkatiedot hyötykäyttöön luonnon monimuotoisuuden suojelussa

Uutinen 5.11.2019 klo 10.23

Viime vuosina tehdyt paikkatietoanalyysit ovat merkittävä apu luonnon monimuotoisuuden suojelulle. Helsingin yliopistossa kehitetyllä, paikkatietoa hyödyntävällä Zonation-ohjelmistolla tehdyt analyysit kertovat, missä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet sijaitsevat.

Analyysit auttavat kohdistamaan monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, kuten suojelualueiden perustamista, maankäytön ohjaamista kaavoituksella tai ennallistamista ja luonnonhoitoa.

Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (MetZo II) -projekti on tehnyt Zonation-ohjelmistolla yksin ja yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa useita luonnon monimuotoisuuden suojelua edistäviä priorisointianalyysejä. Projektissa tehdyt metsäanalyysit vahvistivat tiedon siitä, että suojelun arvoista metsäluontoa on jäljellä kaikissa maakunnissamme, mutta suhteessa metsäpinta-alaan sitä on eniten Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueilla.

Esimerkiksi Uudellamaalla kaavoituksen tueksi tehdyssä analyysissä löydettiin laajoja ja hyvin kytkeytyneitä ekologisia verkostoja, vaikka maakunnan luonto onkin monissa paikoissa voimakkaan ihmistoiminnan pirstomaa. Analyysien avulla oli mahdollista osoittaa alueet, joilla laajeneva ihmisvaikutus uhkaa heikentää näiden verkostojen toimintaa.

Tuloksilla monta käyttäjäryhmää

Zonation-ohjelmistolla tehdyt priorisointianalyysit perustuvat eri organisaatioiden paikkatietoaineistoihin ja laajaan yhteistyöhön. Analyysituloksia käytetään mm. Metsähallituksessa ennallistamisen ja luonnonhoidon kohteiden valinnassa sekä Suomen metsäkeskuksessa ja ELY-keskuksissa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteutuksen tukena. MetZo II -projektin päätoimijoina ovat olleet Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto. Hanke on ollut viisivuotinen ja se on saanut pääosan rahoituksestaan ympäristöministeriöltä.

Lue lisää aiheesta Metsähallituksen tiedotteesta: https://www.luontoon.fi/-/paikkatiedot-hyotykayttoon-luonnon-monimuotoisuuden-suojelussa

5.11.2019 Luonnon prioristointi päätöksenteon tukena seminaarin livestream-linkki: https://dclive.fi/YM/MetZo2019

Zonation kartta lahopuulla
© Ninni Mikkonen

  • Tulosta sivu