Pusu majavalle ja muita muutoksia METSOn valintaperusteissa

Uutinen 23.10.2015 klo 9.00
METSOn valintaperusteiden päivitys.
METSO-valintaperusteet päivittyvät. © Marja Nousiainen

Miksi valintaperusteet pitää päivittää, projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskus?

METSOn valintaperusteet laadittiin alkuvuodesta 2008 kun ohjelma käynnistyi. Käytännön kokemus METSOn toteutuksesta on tuonut vuosien varrella tarpeita selkiyttää perusteita. Perusteet päätettiin uusia vuoden 2015 loppuun mennessä laajapohjaisessa asiantuntijatyöryhmässä.

Taustalla oli myös tarve tehostaa kohteiden valintaa, mikä liittyi laskevaksi tiedettyyn budjettikehykseen.  Valmistelussa oleva soidensuojelun täydennysohjelma sai aikaan tarpeen täsmentää mitä suokohteita voidaan jo suojella METSOssa vapaaehtoisesti ja mitä ei. Luonnonsuojeluekologian tutkijat yliopistoissa ovat ajoittain kritisoineet sitä, ettei kohteiden kokoa ja suojelualueverkon kytkeytyvyyttä oteta riittävästi huomioon. Lisäksi jo 2012 METSOn väliarviossa esitettiin, että ohjelman elinympäristövalikoimaa pitäisi tuntuvasti laajentaa ja ekosysteemipalvelujen ylläpito liittää monimuotoisuuden turvaamiseen. Näistä näkökulmista haluttiin keskustella uudistamisen yhteydessä.

Miten paljon muutoksia tulee?

Isoin muutos lienee siinä, että elinympäristökohtaiset valintaperusteet tiivistyvät ja yksinkertaistuvat kun tietyt asiat, kuten uhanalaisten lajien esiintymät ja metsätuhokohteet siirretään yleisiin valintaperusteisiin.

Yksi mainitsemisen arvoinen yksityiskohta lienee, että METSO antaa lujan halauksen ekosysteemi-insinööri majavalle. Majavan tulvittamat metsät voisivat sopia jatkossa ohjelman siipien suojaan.

Myös kohteen sijaintia ja kokoa pyritään ottamaan valintaperusteissa aiempaa enemmän huomioon. Uusia elinympäristöjä ei valintaperusteisiin ole toistaiseksi sisällytetty, mutta soiden mukaanottoa metsäkohteiden yhteydessä on edistetty.

Miten muutos näkyy maanomistajalle?

Valintaperusteet eivät itsessään juuri muutu, mutta niiden avulla tehtävä METSOn kohdentaminen todennäköisesti muuttuu rahoituksen huomattavasti tiukentuessa etenkin vuoden 2016 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että monessa elinympäristössä METSOon otetaan rahoituksen tiukentuessa 2017-2019 vain laadultaan parhaita  kohteita. 

Rahoitustilanteen toivottaessa kohentuessa 2020-2025 voidaan palata aiempaan käytäntöön ja lisätä samalla METSOn vaikuttavuutta. 

Mitä tarkoittaa metsäammattilaisen osalta?

Metsäammattilaisen osalta valintaperusteet tulevat helppokäyttöisemmiksi.

Mistä saa tietoa uusista valintaperusteista?

Valintaperusteet on tarkoitus saada uusittua vuoden loppuun mennessä ja ne ovat saatavilla esimerkiksi metsonpolulla alkuvuodesta 2016. Esite uusitaan keväällä.

Lisäksi ympäristöministeriö on ohjeistamassa ELY-keskuksia METSOn kohdentamisessa. Koulutuskierros valintaperusteista METSOn toteuttajille voi olla tarpeen 2016.

Valintaperusteiden päivityksestä voi kysyä lisää myös työryhmän jäseniltä

 • Sirkka Hakalisto (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
 • Jyri Mikkola (SLL)
 • Inka Musta (Metry)
 • Markus Nissinen (MTK)
 • Risto Savolainen (MH)
 • Jani Seppälä (YM)
 • Matti Seppälä (SMK)
 • Juha Siitonen (Luke)
 • Kimmo Syrjänen (Syke)
 • Annukka Valkeapää (WWF)

Lisätiedot

Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi tai
puhelimitse 040 5835747
 


 • Tulosta sivu