Tilannekatsaus: METSOn kokonaistavoitteesta on saavutettu noin 67 prosenttia

Uutinen 29.6.2018 klo 8.43
Metsälampi
© Kimmo Syrjänen

 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSOn vuosittainen tilannekatsaus on valmistunut. Suojelulle asetetusta METSOn kokonaistavoitteesta (96 000 ha) on saavutettu noin 67 prosenttia. Ympäristötukisopimuksilla ja luonnonhoitohankkeilla on puolestaan toteutettu yhteensä 52 prosenttia niille asetetusta kokonaistavoitteesta (82 000 ha). Vuosi 2018 on METSOn toteutuksen 10-vuotisjuhlavuosi. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti.

METSO tunnetaan suojeluhehtaareistaan ja vapaaehtoisesta lähestymistavasta metsiensuojeluun, mutta se on paljon muutakin. Erityisesti hanketoiminnalla on ohjelmassa suuri rooli. METSO-hankkeissa kehitetään muun muassa metsäluonnonhoitoa sekä metsätoimijoiden ja metsänomistajien välistä yhteistyötä.

Toteutuspinta-alan ja rahoitustilanteen lisäksi tilannekatsauksessa kerrotaankin muun muassa METSOn markkinoinnista metsänomistajille, paikkatietoaineistojen kehittämisestä riistametsänhoitoon sekä luontoarvojen tekemisestä tutuksi geokätköilyn avulla. Myös uhanalaisen lahopuulajiston turvaamisesta talousmetsistä esitellään uutta tutkimustietoa. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohankkeista löytyy tarkempaa tietoa oheisesta verkostohankkeiden seurannan yhteenvedosta.

Metsien monimuotoisuusohjelman METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSOn toimenpiteillä kehitetään suojelualueverkostoa ja edistetään talousmetsien luonnonhoitoa. METSO on metsänomistajan oma valinta ja suojelusta maksetaan korvaus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat arvioivat metsänomistajien tarjoamien kohteiden soveltuvuuden METSO-suojeluun.

Lisätietoja:

Tutkija Irja Löfström, p. 0295322418, irja.lofstrom@luke.fi


  • Tulosta sivu