Toimijat vetoavat METSO-ohjelman rahoituksen puolesta

Uutinen 10.5.2019 klo 14.38

Laaja joukko metsä- ja ympäristöalan sekä virkistyskäytön toimijoita vetosi kuluneella viikolla kaikkiin eduskuntaryhmiin ja asianomaisiin ministeriöihin, jotta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:n resurssit turvattaisiin hallituskaudella 2019-2023.

Vetoomuksen mukaan vapaaehtoisella METSO-ohjelmalla on keskeinen rooli eteläisen Suomen monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien suojelussa ja talousmetsien luonnonhoidossa. METSO-ohjelman merkitystä korostavat entisestään hiljattain julkaistut luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuusarviot. Jotta METSO-ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin päästään, olisi alkavalla hallituskaudella turvattava sekä METSO-ohjelman rahoitus että ohjelman toteuttamisen kannalta välttämättömät henkilöresurssit.

Vetoomuksen on allekirjoittanut 21 eri tahoa. Lue vetoomus kokonaisuudessaan.

Keväinen lehto
© Riku Lumiaro, Ympäristöhallinnon kuvapankki

  • Tulosta sivu