Tyytyväiset metsänomistajat innostavat muita mukaan METSOon NATNET Life+ -hankkeessa

Uutinen 24.3.2014 klo 9.00
 
 
NATNET Life  hankkeen toteuttajia.
NATNET Life+ hankkeen toteuttajia. © Sari Sivonen.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan ja parannetaan NATNET Life+ -hankkeessa monilla eri keinoilla: toteutetaan METSO-ohjelmaa ja tehdään luonnonhoitotöitä sekä -suunnitelmia, lisäksi ennallistetaan metsiä ja soita.  Tavoitteena on lisätä ekologisia yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille.

Ilahduttavaa kiinnostusta maanomistajilla

- Maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita ja suojelupäätökseensä tyytyväisiä, myös verovapaaseen korvaukseen ollaan tyytyväisiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Noora Raasakka Lapin ELY-keskuksesta.

- Ilahduttavan suuri mielenkiinto hankettamme ja luonnon monimuotoisuutta kohtaan viestii myös maanomistajien muuttuneista asenteista, iloitsee Raasakka.

Yksityiset maanomistajat voivat suojella monimuotoisia metsiään vapaaehtoisesti verovapaata korvausta vastaan.

- Maanomistajan oma harkinta ratkaisee, lähteekö hän hankkeeseen mukaan, korostaa projektipäällikkö Noora Raasakka.

Maanomistaja Toivo Höynälä ei halunnut tehdä avohakkuuta lapsuudesta tuttuun metsäänsä, vaan valitsi pysyvän METSO-suojelusopimuksen:
- Olen ollut päätökseeni tyytyväinen. Myös korvaus oli hyvä. Maanomistus säilyy minulla ja saan edelleen päättää mm. metsästyksestä alueella. On mahtavaa, että nykyään on tarjolla vaihtoehtoja maanomistajalle, kertoo Höynälä.

Tavoitteena on saada yksityisiä suojelusopimuksia 2800 hehtaarille sekä ennallistaa metsiä 50 hehtaarin ja soita 120 hehtaaria NATURA 2000-alueilla. Muilla alueilla soiden ennallistamisia tehdään 770 hehtaarin, lahopuuntuottoa 200 hehtaarin sekä hiiltyneen ja palaneen puun tuotto 150 hehtaarin alalle. Eikä vähäinen ole luonnonhoitosuunnitelmien hehtaaritavoite: 5000 hehtaaria. Hankealue ulottuu Lounais-Lapissa  kahdeksan kunnan alueelle.

Hankkeessa Zonationiin on kehitetty käytäväominaisuutta, jonka avulla määritellään parhaiten kytkeytyvyyttä lisäävät yhteysalueet olemassa olevien suojelualueiden välille.

- Vinkiksi maanomistajille: vanhoja hakkaamattomia metsiä, uudistumiselle haasteellisia tai korjuuoloiltaan vaikeita kohteita kannattaa suojella. Puuntuottoa voi kohdistaa muille alueille, kun koko tilaa ei tarvitse suojella, sanoo projektisuunnittelija Jouni Rauhala.

Lapin ELY-keskuksen koordinoiman viisivuotisen hankkeen budjetti on viisi miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alussa lappilaisille metsänomistajille on jo maksettu suojelukorvauksia 2 miljoonaa euroa. Hankkeessa on suojeltu noin 1200 hehtaaria pysyvin suojelusopimuksin.

Hanketta toteutetaan laajassa yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen Metsäkeskus, Metsäntutkimuslaitos, Metsähallituksen Metsätalous ja Luontopalvelut. Lisäksi paikallinen metsänhoitoyhdistys toimii asiantuntijaorganisaationa.
 


  • Tulosta sivu