Valtakunnallisten METSO-luonnonhoitohankkeiden rahoitushaku on avattu

Uutinen 16.10.2018 klo 14.42

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut tämän syksyn rahoitushaun valtakunnallisille luonnonhoidon kehittämishankkeille. Metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevien hankkeiden avulla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteita ja käytännön toteutusta talousmetsissä.

Kehittämishankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä vuosittain yhteensä noin 300 000 euroa. Hankehaussa on kolme teemaa, minkä lisäksi esityksiä voi tehdä hankkeista, joissa jalkautetaan aiemmissa METSO-hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hankehaun teemat ovat:

  • Yhteisiä hyötyjä luonnonhoidosta.
  • Luonnonhoidon kehittäminen jatkuvassa kasvatuksessa.
  • Mitä ympäristötukisopimuksen jälkeen?

Rahoitushakemusten tulee olla ministeriössä viimeistään 31.12.2018. Tarkemmat tiedot teemoista, hankehausta sekä hakuohjeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote rahoitushausta.

Tietoa päättyneistä ja käynnissä olevista METSO-ohjelman hankkeista löytyy metsonpolulta.

Ennallistettu korpi
© Kimmo Syrjänen
 

 

  • Tulosta sivu