Vantaan METSO-kaupoilla yli 300 hehtaaria suojeluun

Uutinen 11.2.2014 klo 9.00

Vantaan kaupunki myi vuonna 2013 Inkoon kunnassa sijaitsevan Bjursin 300 hehtaarin maa-alueen ja 100 hehtaarin vesialueen sekä Vihdissä sijaitsevan 16,5 hehtaarin Etelälahden alueen pysyvään METSO-suojeluun valtiolle.

- Bjursin alueella on laaja ja kokonaisuutena arvioiden erittäin monipuolinen hemiboreaalisen vyöhykkeen saaristometsien kokonaisuus, kertoo ympäristösuunnittelija Sinikka Rantalainen Vantaan kaupungilta.

Hemiboreaalinen eli lehtimetsävyöhyke sijaitsee Suomessa pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläpuolella ja raja kulkee esimerkiksi Vantaalla kaupungin pohjoisosissa. Alueen kasvillisuutta kuvaa mm. vyöhykkeen toinen nimi, sitä kutsutaan myös tammivyöhykkeeksi. 

- Omat lisämausteensa Bjursin alueeseen tuo myös sisäsaaristosta ulkosaaristoon ulottuva saaristometsien ketju, pitkä rakentamaton rantaviiva, sekä alueen vanhimpien kalliometsien poikkeuksellisen korkea laatu, sanoo Rantalainen.

Vantaan METSO, Bjursin alue, Vantaan METSO, Bjursin alue
Vantaan METSO, Bjursin alue. © Sinikka Rantalainen.

Vantaan kaupunki halusi myydä metsät valtiolle ja METSOon sillä kaupunki suhtautuu myönteisesti metsien suojeluun ja tarvitsi maan myyntituloja taloutensa kohentamiseen.

- Korvaussumma vastasi alueen käypää hintaa. Kaupungin taloussuunnitelman mukaisesti maanmyyntivoittoja ei korvamerkitä mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Maanmyyntivoitot käytetään kaupungin yleiseen toimintaan eli ne siirtyvät käyttötalousbudjettiimme, sanoo tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö Vantaan kaupungilta.

Sekä kaupungin ympäristökeskus että luonnonsuojelujärjestöt ovat pitäneet aluetta sopivana luonnonsuojeluun jo pitkään ennen KuntaMETSO-ohjelmaa, mutta vuonna 2010 saatu inventointirahoitus auttoi METSOn etenemistä.  Luonnonsuojelujärjestön aloitteellisuus vaikutti METSO-inventoinnin käynnistämiseen. Alueella oli tehty jo aiemmin Vantaan kaupungin toimesta mm. kääpä- ja perhosselvityksiä, joissa alueen suojeluarvo oli todettu.

- Varsinainen maanmyyntiesitys valtiolle valmisteltiin kaupungin ympäristökeskuksen ja yrityspalveluyksikön yhteistyönä, kertoo Rantalainen Vantaan kaupungilta.

Alueet ovat olleet kaupungin ulkoilualueita ja niiden käyttö jokamiehenoikeuksin jatkuu. Bjursissa on myös luontopolku ja leirintäalue. Siellä on käytössä mm. moottoriveneitä, sähköllisiä asuntovaunupaikkoja ja hyvätasoinen leirintäaluevarustus. Bjursin alueesta ja alueella sijaitsevasta leirintäalueesta voit lukea lisää:

Lisätiedot

Sinikka Rantalainen, ympäristösuunnittelija, Vantaan kaupunki, p. 050 3180938, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Armi Vähä-Piikkiö, tonttipäällikkö, DI, Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p.
040 7337447, etunimi.sukunimi@vantaa.fi


  • Tulosta sivu