Vapaaehtoisella metsiensuojelulla on saavutettu hyviä tuloksia Pohjoismaissa

Uutinen 15.5.2018 klo 16.46

Vapaaehtoisesta suojelusta on tullut tärkeä osa metsien monimuotoisuuden turvaamista niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa. Tämä selviää Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittaman ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman hankkeen tuoreesta raportista.

Raportin mukaan vapaaehtoisen suojelun perusedellytyksiä ovat metsänomistajien ja viranomaisten välinen luottamus sekä hyvä vuorovaikutus. Keskeinen haaste on se, miten herättää metsänomistajien kiinnostus vapaaehtoiseen suojeluun. Tärkeimpiä keinoja ovat alueelliset tiedotuskampanjat, vapaaehtoisesta suojelusta tietoa tarjoavat verkkosivut ja metsäalan asiakasviestintä.

Ruotsissa metsiensuojelun toimintaohjelman tavoitteena on saada suojelun piiriin vuoden 2016 lähtötasosta vielä 90 000 hehtaaria lisää metsiä vuoteen 2020 mennessä. Norjassa on tavoitteena suojella pysyvästi kymmenen prosenttia maan metsäpinta-alasta. Siitä on saavutettu vajaa puolet. Suomessa vapaaehtoista metsiensuojelua toteutetaan METSO-ohjelmalla, jonka tavoitteista on toteutettu noin 60 prosenttia. Lisätietoa METSOn toteutustilanteesta

Ruotsissa ja Norjassa on viime vuosina lisätty metsiensuojelun määrärahoja. Suomessa määrärahat ovat puolestaan pienentyneet METSOn alkuvuosiin verrattuna. Vähäiset henkilöstöresurssit ja määrärahojen riittämättömyys eivät saisi rajoittaa asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä.

Lisätietoja vapaaehtoisesta metsiensuojelusta Pohjoismaissa SYKEn tiedotteesta sekä raportista

Järeää kuusimetsää
© Kuva: Kimmo Syrjänen

 


  • Tulosta sivu