Zonationin kehitystyö jatkuu METSOssa

Uutinen 30.3.2015 klo 9.00
Zonation metsässä.
Zonation näyttää monimuotoisuuskohteita. © Marja Nousiainen

Zonation-analyysejä on laadittu METSO-ohjelman kohdevalinnan avuksi pilottiluonteisessa MetZo-projektissa 2010-2014. Kokemukset luontoarvojen jakautumista esittävien tuloskarttojen käytöstä mm. METSOn markkinoinnissa ovat olleet lupaavia. Zonation-kehitystyö jatkuu uudessa viisivuotisessa projektissa.

Zonation on ekologisen päätösanalyysin työkalu – tietokoneohjelmisto, joka laskee maisemanosien paremmuusjärjestyksen luontoarvojen näkökulmasta. Paikkatietoaineistoihin perustuvien analyysien tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi uusia suojelualueita tai luonnonhoitotoimenpiteitä kohdennettaessa. Toisaalta myös priorisaatiolistan häntäpää on kiinnostava: mihin ympäristöä muuttava maankäyttö kannattaa kohdentaa, jotta siitä seuraisi pienimmät luontoarvojen menetykset?

Zonationia on käytetty viime vuosina Suomessa mm. valtion maiden lisäsuojelukohteiden ja soidensuojelun täydennysohjelman kohteita valittaessa. Metsä- ja ELY-keskuksille on tuotettu Zonation-tuloskartat, joita käytetään METSO-toimenpiteiden kohdentamisessa luontoarvoiltaan merkittävimmille alueille. Myös metsänomistajat hyötyvät: heille välitetään tietoja Zonationin osoittamista mahdollisesti METSO-kelpoisista kohteista Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi –palvelun avulla.

Talvella 2015 käynnistyneessä MetZo II –projektissa jatketaan siitä, mihin pilotissa jäätiin: laaditaan Zonation-analyysejä METSO-ohjelman toteuttajille ja tuetaan tulosten käyttöönottoa. Priorisoinnissa pyritään huomioimaan muiden luontoarvojen lisäksi esimerkiksi luonnon ihmisille tuottamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut sekä ennallistamistarve.

Pääosin ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin osallistuvat SYKE, Metsähallituksen luontopalvelut, Tapio Oy, Suomen metsäkeskus sekä Jyväskylän yliopisto. Lisäksi projektiin kuuluu luontopalvelujen ja Helsingin yliopiston yhteisprofessuuri, jota hoitaa Zonationin kehittäjä professori Atte Moilanen. Avoin yhteistyö METSOn sidosryhmien kanssa on olennainen osa Zonation-kehitystyötä.

Lisätietoja:

MetZo II -projektikoordinaattori Tuomas Haapalehto, Metsähallitus luontopalvelut +358 40 353 2480, tuomas.haapalehto(a)metsa.fi tai ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö +358 295 250 144, mikko.kuusinen(a)ymparisto.fi

 


  • Tulosta sivu