Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt

kalkkikallioP1017961
 
 

Avoin kalkkikallio - kalkkiketo. Avoimet kalkkiympäristöt kasvavat helposti umpeen ja tarvitsevat raivausta. © Kuva: Kimmo Syrjänen.

Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Kalkkikallioiden maaperän happamuus on alhainen ja ne ovat runsasravinteisia. Tämän vuoksi kalkkikallioiden lajisto on usein monipuolinen ja poikkeaa tavallisten kallioiden lajistosta. Myös metsäkasvillisuus ja muu lajisto eroaa kalkkivaikutteisissa ympäristöissä tavanomaisten havumetsien lajistosta.

Ultraemäksiset kalliot, lähinnä serpentiniittikalliot, ovat ravinnetaseeltaan poikkeuksellisia kasvupaikkoja. Niiden kasvillisuus on niukkaa ja yleensä lajistoltaan ympäristöstään selvästi poikkeavaa. Puusto kasvaa ultraemäksisillä kallioilla ja maaperillä kituliaasti.

Luokka I

• Kalkkikallioiden ja kalkkilohkarealueiden puustoiset ja avoimet elinympäristöt, joissa on kalkkia suosivia tai vaativia lajeja.

• Kalkkialueiden luontaisesti kalkkivaikutteiset lehdot ja kangasmetsät, sekä niihin liittyvät kosteikot.

• Ultraemäksiset serpentiniittikalliot, serpentiniittikankaat, -lohkareikot ja -soraikot sekä niihin liittyvät muut elinympäristöt, joissa on ultraemäksisille alueille ominaista lajistoa.

Luokka II

• Ihmisen muuttamat kalkkialueiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt, joita kunnostetaan ennallistamalla tai luonnonhoidolla.

Esiintyminen: Kalkkikiviesiintymiä on paikoin koko maassa, mutta runsaimmat esiintymisalueet ovat selvästi keskittyneet Lounais-Suomeen, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalla Kiimingin seutuun, Kainuun vaarajaksolle, Tornion ja Tervolan seudulle (Lapin kolmio), Pohjois-Kuusamoon, Kittilään sekä Pelkosenniemen ja Sallan seudulle.

Ultraemäksiset serpentiniittikalliot ovat Suomessa harvinaisia painottuen Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin. Kaikki kalkkikalliot ja ultraemäksiset kalliot metsineen sekä niihin liittyvien muiden kalkkivaikutteisten elinympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen on koko maassa tärkeää.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.49, päivitetty 18.9.2019 klo 16.22

  • Tulosta sivu