Miten METSO etenee?

Laskupuro.
Pienvedet lähimetsineen ovat puuston rakennepiirteiden ja lajiston osalta usein muista metsistä eroavia monipuolisia elinympäristöjä © Markus Sirkka, YHA-kuvapankki

Luonnonsuojelualueet

METSO-ohjelmalla pyritään perustamaan uusia suojelualueita yhteensä 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Metsänomistajien, metsäammattilaisten ja ELY-keskusten yhteistyöllä on suojeltu yhteensä jo 84 147 hehtaaria luonnonsuojelulailla vuosina 2008–2021. Mukaan lasketaan myös Metsähallituksen vuonna 2014 tekemä 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelu. 

Ympäristötukikohteet ja luonnonhoitohankkeet

Talousmetsissä tavoitteena on turvata ympäristötukikohteina sekä luonnonhoitohankkeissa 82 000 hehtaaria. Metsänomistajien kanssa ympäristötukisopimuksia on toteutettu 50 922 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä on tehty 5 108 hehtaaria vuosina 2008–2021.

 

METSO valtion mailla

Myös valtio suojelee maitaan, tekee luonnonhoitoa ja ennalistamista. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oy edistävät osaltaan METSO-ohjelmaa. Vuonna 2014 päätettiin siirtää yli 13 000 hehtaaria valtion talousmetsiä suojeluun. Kyseessä oli suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös.

Seuraa etenemistä

METSOn etenemistä ja tavoitteiden toteutumista voit seurata myös vuosittain julkaistavista tilannekatsauksista sekä väliarvioinneista. Ohjelman viimeisin väliarviointi julkaistiin vuonna 2019.

Julkaistu 13.1.2016 klo 11.05, päivitetty 3.8.2022 klo 13.14

  • Tulosta sivu