Miten METSO etenee - luonnonsuojelualueet

© Kimmo Syrjänen

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toteuttavat METSO-ohjelmaa tekemällä maanomistajien kanssa sopimuksia yksityisistä luonnonsuojelualueista sekä ostamalla metsiä valtiolle suojelualueiksi. ELY-keskusten valtakunnallinen METSO-tavoite on suojella yhteensä 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristöministeriö on määritellyt tarkemmat METSO-toteutuksen pinta-alatavoitteet ELY-keskuksille koko METSOn toteutusajalle. Vuosittaiset toteutustavoitteet puolestaan ympäristöministeriön ja ELY-keskusten välisissä tulosneuvotteluissa.

Kiitos metsänomistajien, jotka ovat tarjonneet metsiään METSOon, sekä metsäammattilaisten, jotka ovat kertoneet METSO-ohjelman keinoista maanomistajille ja välittäneet kohteita ELY-keskuksille, METSOn suojelutavoitteiden toteuttaminen on edennyt hyvin. Vuosina 2008–2020 METSO-ohjelman rahoituksella on perustettu uusia suojelualueita yksityisten maanomistajien, kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden maille sekä hankittu alueita valtiolle luonnonsuojeluun 66 052 hehtaaria. Kun mukaan lasketaan valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaisesti 13 000 hehtaaria vuonna 2014 luonnonsuojeluun siirrettyjä Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, on 96 000 hehtaarin tavoitteesta toteutettu 82 % (79 052 hehtaaria).

METSO-ohjelman toteutus suojelukeinoittain

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen on metsänomistajien eniten käyttämä pysyvän suojelun suojelukeino. Kohteita myös myydään paljon valtiolle suojelualueiksi. Luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia rauhoituksia on tehty vain vähän. Eniten käytetty määräaikainen suojelukeino METSO-ohjelmassa on Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen ympäristötukisopimus. Sen käytöstä päättää Suomen metsäkeskus.

METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa 2008-2020

ELY-keskusten tekemä METSO-ohjelman toteutus: eri toteutuskeinojen käyttö vuosina 2008–2020.

Suojelun toteutus elinympäristöittäin

Vuosina 2008–2020 METSO-ohjelmassa on suojeltu eniten monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä (noin 39 000 hehtaaria) ja monimuotoisuudelle merkittäviä soita (noin 15 500 hehtaaria).

METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa elinympäristöittäin vuosina 2008-2020.
METSO-ohjelman toteutus hehtaareina elinympäristöittäin eri ELY-keskusten alueilla vuosina 2008–2020. UUD = Uudenmaan ELY, VAR = Varsinais-Suomen ELY, HAM = Hämeen ELY, PIR = Pirkanmaan ELY, KAS = Kaakkois-Suomen ELY, ESA= Etelä-Savon ELY, POS = Pohjois-Savon ELY, POK = Pohjois-Karjalan ELY, EPO = Etelä-Pohjanmaan ELY, KES = Keski-Suomen ELY, POP = Pohjois-Pohjanmaan ELY, KAI = Kainuun ELY, LAP = Lapin ELY. ELY-keskusten METSO-toteutuksen lisäksi kuvassa on mukana Metsähallituksen vuonna 2014 toteuttama 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelu.

Kohteiden keskikoko

Suojeltujen METSO-kohteiden keskikoko vuosina 2008–2020 on noin 11 hehtaaria. Valtiolle pysyvään suojeluun myydyt kohteet ovat keskikooltaan suurempia (noin 15 hehtaaria) kuin yksityiset suojelualueet (noin 10 hehtaaria).

Julkaistu 11.2.2016 klo 11.16, päivitetty 11.2.2021 klo 11.40
  • Tulosta sivu