Monimuotoisuudelle merkittävät suot: rämeet

Isovarpurämekauttuab
Vesitaloudeltaan ja puustoltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset rämeet sopivat METSO:on, varsinkin osana laajempaa kokonaisuutta. © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Rämeet ovat mäntyvaltaisia soita, joita luonnehtivat kookkaat suovarvut kuten suopursu ja juolukka. Rämeiden monimuotoisuusarvot liittyvät etenkin eheään vesitalouteen ja vanhaan puustoon. Korpi- ja kangasrämeillä voi männyn lisäksi kasvaa myös koivuja ja kuusia. Ravinteiset rämeet, kuten lettorämeet ovat lajistollisesti monimuotoisimpia rämeitä.

Luokka I

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset ravinteiset rämeet.

• Vanhapuustoiset ja/tai runsaasti keloutuneita mäntyjä sisältävät rämeet.

Luokka II

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet.

• Ennallistamiskelpoiset rämeet suojelualueen tuntumassa tai lajistollisesti erityisen merkittävissä kohteissa.

Esiintyminen: METSO-ohjelmaan sopivat kohteet ovat vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita tai suojelualueiden vieressä olevia entisöitäviksi soveltuvia suon osia.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.49, päivitetty 24.3.2016 klo 11.39

  • Tulosta sivu