Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

Jyrkännemetsä08ks2Puustoltaan luonnontilaisen kaltaiset jyrkännemetsät sopivat METSO-ohjelmaan. © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Kallioiden lakimetsät, jyrkänteiden rinne- ja alusmetsät ja louhikkoiset metsät soveltuvat METSO-ohjelmaan, jos niissä on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä ja/tai uhanalaisten lajien tiedossa olevia esiintymiä.Nämä kohteet muodostavat usein laajoja aluekokonaisuuksia muiden METSO-elinympäristöjen kanssa.

Luokka I  

• Puustoltaan yli 140-vuotiaat kalliometsät ja louhikot, joissa on lahoja maapuita, keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä.

• Puustoltaan yli 100-vuotiaat jyrkkien rinteiden luonnontilaisen kaltaiset metsät ja jyrkänteet alusmetsineen.

• Varttuneet ja uudistuskypsät kallio- ja louhikkometsät, joissa on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla.

Luokka II

• Puustoltaan yli 120-vuotiaat kalliometsät ja louhikot, joissa on lahoja maapuita, keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä

• Puuston rakennepiirteiltään monipuoliset ravinteisen (emäksisen) kivilajin muodostamilla kallioilla ja louhikoissa kasvavat metsät.

• Varttuneet ja uudistuskypsät kallio- ja louhikkometsät, joissa on lahopuuta 5-10 m3 hehtaarilla.

• Pinta-alaltaan laajat ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevat useita luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä sisältävät kalliometsä-, jyrkänne- ja louhikkoalueet

Esiintyminen:. Kallioiden ja louhikkojen metsien sekä jyrkänteiden alusmetsien turvaaminen keskitetään METSO-alueelle.

 

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.49, päivitetty 22.2.2016 klo 11.06

  • Tulosta sivu