Kun raha ratkaisee

varttunut-metsä
Kuva: Markku Meriluoto

METSO-asiantuntija Esa Pynnönen Hämeen ELY-keskuksesta teki kuvitteellisen, mutta ihan mahdollisen esimerkin viiden hehtaarin suuruisesta metsätilasta Keski-Suomessa. Hän laski korvauksen tasot kolmen eri METSO-vaihtoehdon kautta. Vaihtoehdot ovat: metsän myynti valtiolle suojeluun, yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen rauhoittaminen 20 vuoden ajaksi. 

Esimerkin metsä on METSOn valintaperusteiden mukaista, runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa kasvaa sekapuustoa keskimäärin 250 m3/ha. Puusto on noin 80-vuotiasta.
Esimerkkitapauksessa verovapaata korvausta tästä kuvitteellisesta kohteesta tulisi eri vaihtoehdoissa:

  • 38 000 euroa, jos metsä myytäisiin kiinteistökaupalla valtiolle suojeluun
  • 36 160 euroa, jos metsä suojeltaisiin pysyvästi yksityisenä suojelualueena ja
  • 14 000 euroa 20 vuoden määräaikaisesta rauhoituksesta.

Verottaja kohtelee puukauppaa ja luonnonsuojelua eri tavoin

Suojeluvaihtoehtojen lisäksi sinulla on luonnollisesti vaihtoehtona myös alueen uudistushakkuu. Hakkuutulona voi saada esimerkkilaskelman mukaisen puuston bruttoarvon, 45 202 euroa. 

Hakkuun jälkeen metsänomistaja joutuu kuitenkin tekemään metsäuudistamis- ja taimikonhoitotyöt ja maksamaan puhtaasta tulosta veroa pääomatulojen verokannan, 30 %:n mukaisesti.

Puukauppaan verrattuna esimerkiksi yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen tuottaa verojen ja kulujen jälkeen enemmän tuloja. Toisaalta maanomistaja menettää tulevina vuosikymmeninä kertyvät hakkuutulot. 

Huomioithan, että kiinteistökaupasta, pysyvästä ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita.

METSO-kohteen arviointi on sinulle maksutonta, eikä ELY-keskuksen tarjous velvoita toimenpiteisiin. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä metsänomistajan yhteydenottolomakkeella jo tänään.

Julkaistu 12.2.2016 klo 16.31, päivitetty 10.6.2016 klo 15.10
  • Tulosta sivu