Korvausesimerkit seurakunnille

Seurakunnat saavat yksityisten metsänomistajien tapaan täyden korvauksen niin yksityisen suojelualueen perustamisesta kuin valtiolle myytävän kohteen osalta.

Alla on kaksi esimerkkiä seurakuntien METSO-kohteiden hinnoittelusta.

I Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen Etelä-Karjalassa

Noin 3,2 hehtaarin runsaspuustoinen kohde sijaitsee valtiolle hankitun suojelukiinteistön (Natura-alue) vieressä. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttävää runsaslahopuustoista kangasmetsää. ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Seurakunta ja ELY-keskus sopivat maakaupasta 52 000 eurolla.

 

 puuston bruttoarvo ( m3 x €/m3)

58 451 €

 maapohjan arvo (ha x €/ha)

 1 882 €

 summa-arvo

 60 333 €

 kokonaisarvon korjaus (-14%)

 8 333 €

 kauppahinta

 52 000 €

 

II Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Etelä-Savossa

Noin 30,6 hehtaarin kohde on merkitty yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kangasmetsän, korven ja rämeen elinympäristöjä. ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Seurakunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja 181 000 euron rauhoituskorvauksesta. Alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.

 

 puuston bruttoarvo (m3 x €/m3)

 212 538 €

 kokonaisarvon korjaus  (-15 %)

 31 538 €

 metsätalousarvo

 181 000 €

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä oman ELY-keskuksesi METSO-yhdyshenkilöön tai täytä yhteydenottolomake, niin METSO-vastaava ottaa yhteyttä sinuun.

Julkaistu 30.3.2016 klo 13.12, päivitetty 29.5.2019 klo 15.03
  • Tulosta sivu