METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkija metsässä
METSO-ohjelman tutkimushankkeissa selvitetään esimerkiksi Suomen uhanalaisten metsälajien määrää. © Kuva: Panu Halme

Tiedätkö, kuinka monta lajia Suomen metsissä elää? Minkälaisissa metsissä lajeja on eniten? Entä miten ne reagoivat erilaisiin metsänkäyttötapoihin?

Tutkimus on tärkeä osa METSO-ohjelmaa. METSOn tutkimus- ja kehityshankkeet tuottavat tietoa muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi hankkeissa selvitetään metsänomistajien ja ohjelman toteuttajien näkemyksiä monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoiman toimivuudesta.

Luonnonhoidon kehittämishankkeet

Luonnonhoidon kehittämishankkeet tuottavat monipuolista tietoa METSO-ohjelman seurantaan ja arviointiin. Samalla kehitetään uusia luonnonhoidon toimintatapoja ja edistetään yhteistyötä.

Yhteistoimintaverkostot

Tiedätkö, että metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat osallistua METSO-hankkeisiin esimerkiksi yhteistoimintaverkostoissa? Verkostoissa pilotoidaan uusia metsäluonnon turvaamistapoja paikallistasolla.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa METSOn toteutusta tukevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa on vuosittain rahoitusta yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.

  • Tuoreita tuloksia METSO-hankkeista löydät myös metsonpolun ajankohtaista-sivulta.
  • Hankkeiden tuotoksia on esillä myös Aineistot-sivulla niin esitteissä, ohjeissa kuin tutkimusartikkeleissa ja raporteissa.
Julkaistu 29.1.2016 klo 13.24, päivitetty 7.10.2021 klo 14.01
  • Tulosta sivu