METSO-tutkimus

Tutkija metsässä_2
© Kuva: Terhi Ryttäri

METSO-ohjelmaa tukevaa tutkimusta tehdään pääasiassa yliopistoissa, eri tutkimuslaitoksissa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Luken METSO-tutkimus

Luonnonvarakeskus (Luke) seuraa ja tutkii METSO-ohjelman toteutumista, vaikutuksia sekä kehittämistarpeita ekologisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Näin luomme pohjaa monimuotoisuuden turvaamisen keinojen kehittämiselle ja niiden toimivuuden arvioinnille. Luken tutkimuksissa on todettu, että METSO-ohjelmassa on onnistuttu suojelemaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäkohteita ja ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet toimivat hyvin lajistoltaan arvokkaimpien kohteiden tunnistamisessa.

SYKEn METSO-tutkimus

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) METSO-ohjelman toteutusta tukevaa tutkimusta ja kehittämistä tehdään etenkin Helsingin yliopistossa kehitetyn Zonation-ohjelmiston avulla. Paikkatiedon käyttöön perustuvan ohjelmiston avulla tunnistetaan muun muassa METSO-ohjelmaan mahdollisesti soveltuvia kohteita. Työtä Zonation-analyysien parissa tehdään laajassa yhteistyössä, jossa keskeisiä toimijoita ovat SYKE,  Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopisto, Tapio Oy sekä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Zonation-analyysituloksiin perustuvat mm. Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun Mahdollinen METSO-kohde -luontokohdetiedot.

Lisätietoja METSO-tutkimuksesta:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 325 146, etunimi.sukunimi@luke.fi

Julkaistu 20.7.2018 klo 10.06, päivitetty 29.11.2021 klo 9.47
  • Tulosta sivu