Vesistöjen lähimetsät

VesistöjenlähimetsäP6194664, VesistöjenlähimetsäP6194664, VesistöjenlähimetsäP6194664, VesistöjenlähimetsäP6194664
Purojen ja norojen lähimetsät ovat monimuotoisuudelle merkittäviä kohteita. © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Vesistöjen rannoilla ja lähimetsissä on usein monipuolisesti eri luontotyyppejä ja monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä, kuten lehtipuustoa. Vesistöjen läheisten rantametsien pohjakasvillisuus, puulajisuhteet ja puustorakenteet poikkeavat tavallisesti ympäröivistä kangasmetsistä. Rannan ja veden vaikutus pienilmastoon ulottuu helposti noin 50 metrin päähän rantaviivasta.

Luokka I

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten vesistöjen ja norojen lähimetsät, joissa on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä.

• Luonnontilaiset tai sen kaltaiset lähteiköt, lähdehetteet ja lähdepurot lähimetsineen.

• Kalkkialueiden vesistöjen lähimetsät.

Luokka II

• Ennallistamiskelpoisten vesistöjen, norojen ja lähteiden lähimetsät, joissa on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä tai lajistoarvoja.

Esiintyminen: Vesistöjen lähimetsien säilyttäminen ja luonnonhoito turvaa metsien monimuotoisuutta koko Suomessa, mutta kohteiden hankinnan painopiste on METSO-ohjelmassa syytä keskittää Etelä-Suomen ja Pohjanmaan alueelle.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.50, päivitetty 8.5.2018 klo 16.30

  • Tulosta sivu