METSO-seurantatyöryhmän yhteystiedot

METSO-seurantatyöryhmä on laajapohjainen ympäristöministeriön asettama työryhmä. Sen tehtävänä on tukea ja seurata METSO-ohjelman käytännön toteuttamista, ohjata METSOn toteutuksen väliarviointeja sekä viestiä METSOn tuloksista ja tarjoamista mahdollisuuksista työryhmän jäsenten edustamilla tahoilla.

Puheenjohtaja

Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Varapuheenjohtaja

Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi (varalla Katja Matveinen)

Jäsenet

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi@vm.fi

Panu Kuokkanen, Metsähallitus Luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi (varalla Harri Karjalainen)

Antti Otsamo, Metsähallitus Metsätalous Oy, etunimi.sukunimi@metsa.fi (varalla Maarit Kaukonen)

Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi (varalla Lena-Kajsa Vainonen)

Markus Nissinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., etunimi.sukunimi@mtk.fi (varalla Lea Jylhä)

Erkki Eteläaho, METO – Metsäalan asiantuntijat ry., etunimi.sukunimi@luva.fi (varalla Ilpo Puputti)

Lauri Saaristo, TAPIO Oy, etunimi.sukunimi@tapio.fi (varalla Airi Matila)

Birthe Weijola, Natur och Miljö rf., etunimi.sukunimi@gmail.com (varalla Camilla Sederholm)

Timo Perätie, Kuopion kaupunki, etunimi.sukunimi@kuopio.fi (varalla Tommi Maasilta, Suomen Kuntaliitto)

Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, etunimi.sukunimi@sll.fi (varalla Paloma Hannonen)

Liisa Korpela, Etämetsänomistajien Liitto ry, etunimi.sukunimi@phnet.fi (varalla Jaakko Temmes)

Mai Suominen, WWF Suomi, etunimi.sukunimi@wwf.fi (varalla Petteri Tolvanen)

Nina Långstedt, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, etunimi.sukunimi@gmail.com 

Jani Seppälä (Uudenmaan ELY-keskus), ELY-keskukset, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (varalla Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus)

Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi (varalla Riikka Salomaa)

Esa Pynnönen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi (varalla Maarit Loiskekoski)

Pysyvät asiantuntijat

Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Sihteerit

Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi

Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 2.6.2016 klo 13.46, päivitetty 24.2.2022 klo 13.49
  • Tulosta sivu