Gå till innehållet

METSO innebär frivilligt skogsskydd – mot ersättning

METSO är ett skyddsprogram som riktar sig till privata skogsägare och som baserar sig på frivillighet. Via det kan skogsägarna skydda och vårda skogarnas naturvärden – och se till att den biologiska mångfalden bevaras. För skyddet betalas ersättning enligt trädbeståndets värde. Läs mer om olika alternativ och be om en utvärdering av din skog, som kanske lämpar sig som METSO-område. Du förbinder dig inte till något genom att ta kontakt.

Aktuellt

Nästan 90 procent av METSO-programmets skyddsmål har uppnåtts – ytterligare finansiering behövs till miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt

09-02-2022
I fjol skyddade de finländska skogsägarna permanent cirka 4 800 hektar skog genom programmet METSO. Cirka 300 hektar fridlystes för en bestämd tid på 20 år. När det gäller miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt uppnåddes ett utmärkt årsresultat på drygt 4 500 hektar.
Läs mer

SKOGSÄGARENS BERÄTTELSER

Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg, Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg

1001 tapaa tykätä metsästä

  • Skriv ut sidan