METSO innebär frivilligt skogsskydd – mot ersättning

METSO är ett skyddsprogram som riktar sig till privata skogsägare och som baserar sig på frivillighet. Via det kan skogsägarna skydda och vårda skogarnas naturvärden – och se till att den biologiska mångfalden bevaras. För skyddet betalas ersättning enligt trädbeståndets värde. Läs mer om olika alternativ och be om en utvärdering av din skog, som kanske lämpar sig som METSO-område. Du förbinder dig inte till något genom att ta kontakt.

Aktuellt

Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt

3.4.2020
I de samarbetsnätverksprojekt som inleds våren 2020 planeras naturvården på regional nivå och i brett samarbete med skogsägare, skogsbranschen och lokala aktörer. Syftet med dem är att genom regional planering förbättra naturvårdens resultat såväl i ekonomiskogar som i områden som är särskilt värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden.
Läs mer

SKOGSÄGARENS BERÄTTELSER

Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg, Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg

1001 tapaa tykätä metsästä