Gå till innehållet

METSO innebär frivilligt skogsskydd – mot ersättning

METSO är ett skyddsprogram som riktar sig till privata skogsägare och som baserar sig på frivillighet. Via det kan skogsägarna skydda och vårda skogarnas naturvärden – och se till att den biologiska mångfalden bevaras. För skyddet betalas ersättning enligt trädbeståndets värde. Läs mer om olika alternativ och be om en utvärdering av din skog, som kanske lämpar sig som METSO-område. Du förbinder dig inte till något genom att ta kontakt.

Aktuellt

Ge respons på demoversionen av Helmi-programmets och METSO-programmets karttjänstmoversionen av Helmi-programmets och METSO-programmets karttjänst

18-05-2022
En testversion av karttjänsten för livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna har publicerats. Vi tar emot användarrespons på tjänsten under maj månad.
Läs mer

SKOGSÄGARENS BERÄTTELSER

Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg, Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg

1001 tapaa tykätä metsästä

  • Skriv ut sidan